Kalvarijos savivaldybė

Spausdinti
Nuotraukos autorius Haroldas Arelis
Asmens duomenų apsauga

 

2018-05-25, visoje Europos Sąjungoje įsigaliojo Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR), kuris didina įmonių, įstaigų ir organizacijų atsakomybę už deramą asmens duomenų tvarkymą, o asmenims suteikia daugiau galimybių kontroliuoti, kur ir kaip naudojami jų duomenys.

BDAR įgyvendinimo ir vykdymo kontrolę Kalvarijos savivaldybės administracijoje (toliau - Administracija) užtikrina paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas. Dėl iškilusių klausimų, susijusių su asmens duomenų apsauga, kreipkitės el. paštu vida.vasiliauskiene@kalvarija.lt.

Dėl savo teisių įgyvendinimo galite kreiptis į Administraciją teikiant prašymą:

DUOMENŲ SUBJEKTO PRAŠYMO ĮGYVENDINTI DUOMENŲ SUBJEKTO TEISES FORMA

Kalvarijos savivaldybės administracija rūpinasi duomenų saugumu, gerbia ir saugo visų suinteresuotų šalių privatumą. Susipažinkite su:

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖMIS

DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA

ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO PAŽEIDIMŲ VALDYMO TVARKOS APRAŠAS

VAIZDO STEBĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

SLAPUKŲ POLITIKA 


 
Paskutinis atnaujinimas: 2020-06-16 16:49:32