Kalvarijos savivaldybė

Spausdinti
Autorius Haroldas Arelis

Informacinis renginys


 Š. m. balandžio 24 d. Kalvarijos savivaldybės tarybos posėdžių salėje vyko Kalvarijos miesto vietos veiklos grupės informacinis renginys, kurio metu buvo pristatoma Kalvarijos vietos plėtros strategija ir jos įgyvendinimas.

 Kalvarijos vietos plėtros strategija parengta orientuojantis į tris kryptis - socialinių paslaugų teikimą, darbingų neaktyvių gyventojų užimtumo didinimą ir verslumo skatinimą. Kalvarijos miesto plėtros strategijoje skatinamos bendruomenės inicijuojamos veiklos, skirtos socialinei atskirčiai mažinti, didinti darbingų gyventojų socialinę integraciją ir pagerinti jų padėtį darbo rinkoje, taip pat neaktyvių darbingų gyventojų užimtumui didinti skirtų neformalių iniciatyvų įgyvendinimui, siekiant gerinti šių asmenų padėtį darbo rinkoje.

 Įgyvendinant Kalvarijos vietos plėtros strategiją viešieji ir privatūs juridiniai asmenys, kurių veiklos vykdymo vieta yra vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje, visos nevyriausybinės organizacijos, biudžetinės įstaigos, žmonės, norintys steigti verslą, galės teikti paraiškas strategijoje numatytoms priemonėms įgyvendinti, o jų veiklos bus nukreiptos į socialinės atskirties mažinimą, taip pat darbingų gyventojų socialinės integracijos didinimą ir jų padėties darbo rinkoje gerinimą, neaktyvių darbingų gyventojų užimtumo didinimą įgyvendinant neformalias iniciatyvas, taip pat gyventojų verslumo didinimą, t. y. verslo kūrimui ir pradedamo verslo plėtojimui reikalingų gebėjimų stiprinimą, bendradarbiavimo ir informacijos sklaidos tinklų vystymą ir palaikymą bei gyventojų savanoriškos veiklos skatinimą, mokymą.

Kalvarijos miesto vietos veiklos grupės informacija

Komentarus rašyti gali tik prisijungę vartotojai