Kalvarijos savivaldybė

Spausdinti
Autorius Haroldas Arelis

Kalvarijos savivaldybės tarybos 3-iasis posėdis


PROJEKTAS

 

Kalvarijos savivaldybės tarybos 3-iojo posėdžio,

vyksiančio 2019 m. balandžio 30 d.  10.00 val.

Kalvarijos savivaldybės administracijos salėje (Laisvės g. 2, Kalvarija),

darbotvarkė

 

 

1. Dėl Kalvarijos globos ir užimtumo centro 2018 metų veiklos ataskaitos (Nr. 46).

Pranešėja Lina Saladuonienė, Kalvarijos globos ir užimtumo centro direktorė.

2. Dėl Kalvarijos savivaldybės šeimos globos namų 2018 metų veiklos ataskaitos (Nr. 47).

Pranešėjas Vytautas Dubinskas, Kalvarijos savivaldybės šeimos globos namų direktorius.

3. Dėl Kalvarijos socialinių paslaugų centro 2018 metų veiklos ataskaitos (Nr. 48).

Pranešėja Eglė Raškauskienė, Kalvarijos socialinių paslaugų centro direktorė.

4. Dėl Kalvarijos sav. Sangrūdos gimnazijos 2018 metų veiklos ataskaitos (Nr. 50).

Pranešėja Vida Šalčiuvienė, Kalvarijos sav. Sangrūdos gimnazijos direktorė.

5. Dėl Kalvarijos gimnazijos 2018 metų veiklos ataskaitos (Nr. 51).

Pranešėja Dijana Kavaliauskienė, Kalvarijos gimnazijos direktorė.

6. Dėl Kalvarijos suaugusiųjų mokyklos 2018 metų veiklos ataskaitos (Nr. 53).

Pranešėja Daiva Rūtelionienė, Kalvarijos suaugusiųjų vidurinės mokyklos direktorė.

7. Dėl Kalvarijos sav. Akmenynų pagrindinės mokyklos 2018 metų veiklos ataskaitos (Nr. 49).

Pranešėja Alė Marija Sidarienė, Kalvarijos sav. Akmenynų pagrindinės mokyklos direktorė.

8. Dėl Kalvarijos sav. Jungėnų pagrindinės mokyklos 2018 metų veiklos ataskaitos (Nr. 52).

Pranešėja Dalė Skrupskienė, Kalvarijos sav. Jungėnų pagrindinės mokyklos direktorė.

9. Dėl Kalvarijos sav. Liubavo Juozo Montvilos pagrindinės mokyklos 2018 metų veiklos ataskaitos (Nr. 60).

Pranešėja Romualda Jankevičiūtė, Kalvarijos sav. Liubavo Juozo Montvilos pagrindinės mokyklos direktorė.

10. Dėl Kalvarijos sav. Nemunaičių pagrindinės mokyklos 2018 metų veiklos ataskaitos (Nr. 61).

Pranešėja Rima Šustarevienė, Kalvarijos sav. Nemunaičių pagrindinės mokyklos direktorė.

11. Dėl Kalvarijos vaikų lopšelio-darželio „Žilvitis" 2018 metų veiklos ataskaitos (Nr. 54).

Pranešėja Loreta Krasauskienė, Kalvarijos vaikų lopšelio-darželio „Žilvitis" direktorė.

12. Dėl Kalvarijos meno mokyklos 2018 metų veiklos ataskaitos (Nr. 62).

Pranešėjas Juozas Ciprisevičius, Kalvarijos meno mokyklos direktorius.

13. Dėl Kalvarijos savivaldybės kultūros centro 2018 metų veiklos ataskaitos (Nr. 55).

Pranešėja Laima Kupstienė, Kalvarijos savivaldybės kultūros centro direktorė.

14. Dėl Kalvarijos savivaldybės viešosios bibliotekos 2018 metų veiklos ataskaitos (Nr. 56).

Pranešėja Laima Karpavičienė, Kalvarijos savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė.

15. Dėl Kalvarijos sporto centro 2018 metų veiklos ataskaitos (Nr. 71).

Pranešėjas Edvardas Venslova, Kalvarijos sporto centro direktorius.

16. Dėl viešosios įstaigos Sangrūdos ambulatorijos 2018 metų veiklos ataskaitos ir vadovo tarnybinio atlyginimo kintamosios dalies nustatymo (Nr. 69).

Pranešėja Laimutė Rėkienė, VšĮ Sangrūdos ambulatorijos vyriausioji gydytoja.

17. Dėl viešosios įstaigos Kalvarijos pirminės sveikatos priežiūros centro 2018 metų veiklos ataskaitos ir vadovo tarnybinio atlyginimo kintamosios dalies nustatymo (Nr. 77).

Pranešėja Ilona Aleksienė, VšĮ Kalvarijos pirminės sveikatos priežiūros centro vyriausioji gydytoja.

18. Dėl viešosios įstaigos Kalvarijos ligoninės 2018 metų veiklos ataskaitos ir vadovo tarnybinio atlyginimo kintamosios dalies nustatymo (Nr. 78).

Pranešėja Kristina Škarnulienė, VšĮ Kalvarijos ligoninės direktorė.

19. Dėl UAB „Kalvarijos komunalininkas" vadovo 2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (Nr. 82).

Pranešėjas Vytenis Micuta, UAB „Kalvarijos komunalininkas" direktorius.

20. Dėl Kalvarijos savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2018 metų veiklos ataskaitos (Nr. 70).

Pranešėjas Tomas Lužanskis, savivaldybės kontrolierius.

21. Dėl Kalvarijos savivaldybės administracijos 2018 metų veiklos ataskaitos (Nr. 75).

Pranešėja Liveta Jepičenkaitė, Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė, einanti direktoriaus pareigas.

22. Dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos ir mero 2018 metų veiklos ataskaitos (Nr. 72).

Pranešėjas Vincas Plikaitis, savivaldybės meras.

23. Dėl pritarimo socialinės globos kainai Kalvarijos savivaldybės šeimos globos namuose (Nr. 45).

Pranešėja Nijolė Silickienė, Socialinių reikalų skyriaus vedėja.

24. Dėl Kalvarijos sav. Nemunaičių pagrindinės mokyklos reorganizavimo prijungimo būdu prie Kalvarijos gimnazijos sąlygų aprašo patvirtinimo (Nr. 59).

25. Dėl Kalvarijos suaugusiųjų mokyklos reorganizavimo prijungimo būdu prie Kalvarijos gimnazijos sąlygų aprašo patvirtinimo (Nr. 68).

26. Dėl Kalvarijos vaikų lopšelio-darželio „Žilvitis" darbo vasarą (Nr. 83).

Pranešėja Danutė Lisauskienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja.

27. Dėl 2019 m. Kalvarijos savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis finansuojamų vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių tiesimo, taisymo (remonto), rekonstravimo, priežiūros, saugaus eismo sąlygų užtikrinimo, šių kelių inventorizavimo objektų sąrašo (Nr. 73).

28. Dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T-14 „Dėl Kalvarijos savivaldybės būsto fondo sąrašo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašo tvirtinimo" papildymo (Nr. 76).

29. Dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. T-93 „Dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T-72 „Dėl Kalvarijos savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčio dydžių tvirtinimo" pakeitimo" papildymo (Nr. 74).

Pranešėjas Almantas Giraitis, Ūkio ir urbanistikos skyriaus vedėjas.

30. Dėl narių delegavimo į Kalvarijos savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo komisiją (Nr. 79).

31. Dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T-179 „Dėl socialinio būsto pirkimo" pakeitimo (Nr. 80).

Pranešėja Vida Tumelienė, Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus vedėja.

32. Dėl delegatų į Lietuvos savivaldybių asociacijos suvažiavimą (Nr. 81).

Pranešėjas Linas Vinčiauskas, Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausiasis specialistas.

 

 

 

Meras                                                                                                     Vincas Plikaitis

Komentarus rašyti gali tik prisijungę vartotojai