Kalvarijos savivaldybė

Spausdinti
Autorius Haroldas Arelis
Dažniausios klaidos, daromos viešosiose kalbose

 

 Verslo, politikos ir visuomenės veikėjams dažnai tenka sakyti viešas kalbas. Įvairiuose renginiuose galima išgirsti visokių pasisakymų. Tai, kad vertinant žmogų vienas iš svarbiausių kriterijų yra kalba, sunku būtų paneigti. Apie kalbėtoją pirmiausia sprendžiama pagal tai, kaip sklandžiai, raiškiai ir įtikinamai jis kalba. Vieša kalba turi didelį poveikį visuomenei – paprastai kalbos sakomos norint pritraukti žmonių dėmesį, sudaryti apie save gerą įspūdį. Kalbos kultūra yra žmogaus bendrosios kultūros dalis. Ne kiekvienam lemta būti geru oratoriumi, bet paisyti kalbos kultūros privalu visiems.

Netaisyklingai

Taisyklingai

Pavyzdys

bendroje sumoje

iš viso

Bendroje sumoje (=Iš viso) norimų rezultatų negauta

daugumoje atvejų

daugeliu atvejų, dažniausiai

Daugumoje atvejų (=Daugeliu atvejų; Dažniausiai) valdžios institucijų įsikišimas nieko nepakeistų

gavosi

išėjo

Norėjo kaip geriau, gavosi (=išėjo) kaip visada

imidžas

įvaizdis

Tokie pareigūnų veiksmai kenkia policijos imidžui (=įvaizdžiui)

išdavoje

dėl, todėl

Bankroto išdavoje (=Dėl bankroto) nukentės darbuotojai

įtakoja

daro įtaką

Politika įtakoja visuomenės pasirinkimą (=daro įtaką visuomenės pasirinkimui)

įtakoje

dėl ko; kam paveikus

Pramonininkų įtakoje (=Pramonininkams paveikus) priimti sprendimai dar svarstytini

kaip taisyklė

paprastai, dažniausiai, visada

Kaip taisyklė (=Kaip visada), į pasiūlymus neatsižvelgta

klausti pas ką

klausti ką, klausti ko

Klausti galite pas savo vadovus (=savo vadovų)

laike ko

per ką, po ko, ko metu

Laike šios kadencijos (=per šią kadenciją) buvo labai teigiamai vertinamų dalykų

matomai

matyt

Per ataskaitinį laikotarpį, matomai (=matyt), buvo padaryta ne viskas

neužilgo

netrukus

Neužilgo (=Netrukus) bus pareikalauta atsakomybės

pasėkoje

todėl, dėl to

Nekompetentingų sprendimų pasėkoje (=Dėl nekompetentingų sprendimų) padėtis tapo sunkiai kontroliuojama

pilnumoje

visiškai, visai, galutinai

Įstatymas pilnumoje (=visiškai, galutinai) įsigalios tik po kurio laiko

praanalizuoti

išanalizuoti

Susidariusią padėtį siūlytume praanalizuoti (=išanalizuoti) dar kartą

prabalsuoti

balsuoti, nubalsuoti, baigti balsuoti

Šį kartą visuomenė prabalsavo (=balsavo) vangiai

tame tarpe

tarp jų

Politikų, tame tarpe (=tarp jų) aukščiausių politikų, nuomonės verčia suklusti

užmanymas

sumanymas, mintis, idėja, planas

Ir geriausią užmanymą (=sumanymą) gali sužlugdyti neveiklumas

užskaityti

įskaityti

Jų pastangos bus užskaitytos (=įskaitytos)

viskas tvarkoje

viskas gerai

Užtikriname, kad viskas tvarkoje (=gerai)

visumoje

1. apskritai, iš viso 2. visas

Visumoje (=Apskritai) tuo nebuvo pasirūpinta.

Nutarimą siūlome priimti visumoje (=visą)

 

 

Viešai kalbantys asmenys daugiausia daro kirčiavimo klaidų.

Reikia įsidėmėti, kaip kirčiuoti kai kuriuos tam tikras priesagas turinčių daiktavardžių linksnius, pvz.:

-ektas: objktas (objekt, objekt, objekts), aspktas, projktas, efktas;
-entas: oponetas (oponent, oponents), argumetas, departametas, dokumetas, reglametas, mometas, parlametas;
-esas: procsas (proces, proces, process), progrsas;
-etas: biudžtas (biudžet, biudžet, biudžets), komittas;
-grafas: paragrfas (paragraf, paragraf, paragrafs);
-imas: sprendmas (sprendim, sprendim, sprendims), pareiškmas, susirinkmas;
-ininkas: karinikas (karinink, karininks), šalinikas, valdinikas;
-istas: specialstas (specialist, specialists);
-yva: perspektyv (su perspektyv, perspektyvs), prerogatyv, alternatyv;
-metras: kilomtras (kilometr, kilometr, kilometrs);
-ogas: dialgas (dialog, dialog, dialogs), pedaggas, psicholgas;
-olis; alkohlis (alkoholi), monoplis;
-ūra: procedūr (su procedūr, procedūrs), kandidatūr, diktatūr.

Reikia vengti priešdėlinių veiksmažodžių kirčio atitraukimo, pvz.:

pažedžia (ne pžeidžia);
pakečia (ne pkeičia);
sutekia (ne steikia);
nedradžia (ne ndraudžia);
nekečia (ne nkeičia) ir t. t.

Kalbėtojams nemažai problemų sukelia ir prieveiksmių kirčiavimas, pvz.:
detalia (ne detliai);
natūralia (ne natūrliai);
maksimalia (ne maksimliai);
minimalia (ne minimliai);
oficialia (ne oficiliai);
realia (ne reliai);
aktyvia (ne aktviai);
objektyvia (ne objektviai);
absoliučia (ne absoličiai) ir t. t.

Daugiau patarimų žr. Jonas Šukys. Kalbos patarimai politikams ir visiems kalbų sakytojams, 2000.

 

Juozas Benecijus Ignatavičius,
valstybinės kalbos tvarkytojas

 

 

 

 

 
Paskutinis atnaujinimas: 2011-06-09 10:33:38