Kalvarijos savivaldybė

Spausdinti
Autorius Haroldas Arelis

LIUBAVO SENIŪNIJOS NEVYRIAUSYBINIŲ IR BENDRUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ DĖMESIUI!

Kalvarijos savivaldybės administracija pakartotinai kviečia teikti paraiškas paramai gauti pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonę ,,Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse" (toliau - Priemonė).

Priemonė įgyvendinama vadovaujantis Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse" įgyvendinimo Kalvarijos savivaldybėje aprašu (toliau - Aprašas), patvirtintu Kalvarijos savivaldybės direktoriaus 2019-03-31 įsakymu Nr. D-206 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse" įgyvendinimo Kalvarijos savivaldybėje aprašo tvirtinimo" (Aprašas).

Priemonei ,,Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse" Liubavo seniūnijoje skiriama 602 eurų.

Tinkamomis finansuoti laikomos Liubavo seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos
2019 m. birželio 6 d. patvirtintos veiklos, tenkinančios viešuosius gyvenamųjų vietovių bendruomenių poreikius:

1. Kultūrinė ir švietėjiška veikla (priemonių, skatinančių kūrybiškumą, saviraišką ir vietos gyventojų išprusimą, organizavimas, gyvenamosios vietovės bendruomenei telkti ir jos tapatybei reikšmingų leidinių leidyba, kitos panašios veiklos);

2. Bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti.

Lioubavo seniūnijos teritorijoje registruotos ir veikiančios bendruomeninės organizacijos, religinės bendruomenės ir bendrijos, nevyriausybinės organizacijos kviečiamos teikti paraiškas paramai gauti iki 2019 m. rugpjūčio 12 d. 10 val. Kalvarijos savivaldybės administracijai (Laisvės g. 2, 214 kab. priimamasis) pagal pridedamą Paraiškos formą. Kontaktinis asmuo pasiteirauti: Anatolijus Lesnickas, Kalvarijos savivaldybės administracijos Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus vyr. specialistas, tel. Nr. 8-343-60609, el. paštas: anatolijus.lesnickas@kalvarija.lt.

Komentarus rašyti gali tik prisijungę vartotojai