Kalvarijos savivaldybė

Spausdinti
Nuotraukos autorius Haroldas Arelis

Savivaldybės dėmesys gabiems mokiniams


  Pasibaigus 2019-2020 mokslo metams, buvo paskatinti savivaldybės mokiniai, besimokantys aukštesniuoju mokymosi lygiu, labai gerai ir puikiai, pasiekę aukštų rezultatų respublikinės ir tarptautinės reikšmės kultūros ir sporto srityse. Kalvarijos savivaldybės taryba 2020 m. savivaldybės biudžete Švietimo kokybės ir ugdymo(si) programos priemonei „Įgyvendinti gabių vaikų ugdymo programą" patvirtino 6 tūkst. Eur.

  Vadovaujantis Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. D-117 patvirtintu Kalvarijos savivaldybės gabių ir talentingų ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, mokinių, besimokančių pagal pradinio ugdymo programą, kolektyvų ir komandų apdovanojimo tvarkos aprašu, už mokymąsi aukštesniuoju pasiekimų lygiu buvo paskatinti atminimo dovanomis 44 Kalvarijos gimnazijos pradinių klasių mokiniai, taip pat 1b ir 1c mokinių klasės, tapusios respublikinio kūrybinių darbų konkurso laureatėmis; 5 Akmenynų pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokiniai; 4 Jungėnų pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokiniai, taip pat 2 mokiniai, tapę respublikiniame pradinių klasių mokinių kompiuterinių piešinių konkurse nugalėtojais.

  Vadovaujantis Kalvarijos savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. T-48 patvirtintu Kalvarijos savivaldybės gabių mokinių skatinimo tvarkos aprašu, už labai gerą ir puikų mokymąsi vienkartinis finansinis skatinimas buvo skirtas 41 Kalvarijos gimnazijos 5-12(I-IV) klasių mokiniui, mokiniui ir jo mokytojui respublikiniame Jaunųjų filologų konkurse laimėjus III vietą; 5 Sangrūdos gimnazijos 5-12(I-IV) klasių mokiniams; 3 Jungėnų pagrindinės mokyklos mokiniams bei 3 mokiniams ir mokytojai, laimėjusiems respublikiniame etikos konkurse I vietas; Kalvarijos meno mokyklos 4 mokiniams ir jų mokytojai, respublikiniuose konkursuose tapus laureatais; Kalvarijos sporto centro 10 mokinių ir 2 treneriams už aukštus sporto srities pasiekimus. Gabių mokinių finansiniam skatinimui panaudota 4864 Eur.

 

                                           Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus informacija

Komentarus rašyti gali tik prisijungę vartotojai