Kalvarijos savivaldybė

Spausdinti
Autorius Haroldas Arelis

Vyks Kalvarijos savivaldybės tarybos 6-asis posėdis


PROJEKTAS

 

Kalvarijos savivaldybės tarybos 6-ojo posėdžio,

vyksiančio 2019 m. liepos 25 d.  10.00 val.

Kalvarijos savivaldybės administracijos salėje (Laisvės g. 2, Kalvarija),

darbotvarkė

 

 

1. Dėl Kalvarijos sporto centro nuostatų tvirtinimo (Nr. 138).

2. Dėl pritarimo Finansavimo sutarčiai (Nr. 129).

Pranešėja Danutė Lisauskienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja.

 

3. Dėl Mokesčių lengvatų komisijos sudarymo ir jos nuostatų tvirtinimo (Nr. 123).

4. Dėl Fiksuotų pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2020 metais vykdomai veiklai, tvirtinimo (Nr. 124).

5. Dėl pritarimo projektui „Saugios aplinkos kūrimas Kalvarijoje skatinant savanorišką veiklą" (Nr. 125).

6. Dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T-179 „Dėl socialinio būsto pirkimo" pakeitimo (Nr. 126).

7. Dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. T-195 „Dėl projekto „Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Kalvarijos savivaldybėje" papildymo (Nr. 128).

8. Dėl Kalvarijos savivaldybės 2018-2020 metų strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2018 metais ataskaitos (Nr. 130).

9. Dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T-21 „Dėl Prekybos ir paslaugų teikimo Kalvarijos savivaldybės viešosiose vietose tvarkos aprašo tvirtinimo" pakeitimo (Nr. 137).

Pranešėja Vida Tumelienė, Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus vedėja.

 

10. Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Kalvarijos savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise (Nr. 131).

11. Dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T-14 „Dėl Kalvarijos savivaldybės būsto fondo sąrašo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašo tvirtinimo" papildymo (Nr. 132).

12. Dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. T-93 „Dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T-72 „Dėl Kalvarijos savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčio dydžių tvirtinimo" pakeitimo" papildymo (Nr. 135).

13. Dėl leidimo sudaryti negyvenamųjų patalpų panaudos sutartį su Trakiškių kaimo bendruomene (Nr. 133).

Pranešėjas Almantas Giraitis, Ūkio ir urbanistikos skyriaus vedėjas.

 

14. Dėl atstovo delegavimo į Kauno teritorinės ligonių kasos stebėtojų tarybą (Nr. 127).

15. Dėl pavedimo pildyti asmens veiklos ir gebėjimo dalyvauti įvertinimo klausimyną (Nr. 134).

16. Dėl Kalvarijos socialinės globos namų (Nr. 139).

Pranešėja Nijolė Silickienė, Socialinių reikalų skyriaus vedėja.

 

17. Dėl Nenaudojamų, apleistų žemės sklypų nustatymo ir tokių sklypų sąrašo sudarymo tvarkos aprašo tvirtinimo (Nr. 136).

Pranešėjas Romas Eidukaitis, vyriausiasis specialistas gamtosaugai ir kultūros vertybių apsaugai.

 

18. Dėl Seniūnaičių rinkimų organizavimo ir atšaukimo Kalvarijos savivaldybės teritorijoje tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. 141).

Pranešėjas Linas Vinčiauskas, Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausiasis specialistas.

 

19. Dėl Jaunimo atstovų rinkimų organizavimo ir delegavimo į Kalvarijos savivaldybės jaunimo reikalų tarybą tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. 140).

Pranešėja Irena Skroblienė, Bendrųjų reikalų skyriaus vedėja.

 

20. Informacija apie Kalvarijos savivaldybės tarybos 2019 m. sausio-birželio mėn. priimtų sprendimų vykdymą.

Pranešėjas Karolis Babeckas, savivaldybės administracijos direktorius.

 

 

 

 

Meras                                                                                                     Vincas Plikaitis

Komentarus rašyti gali tik prisijungę vartotojai