Kalvarijos savivaldybė

Spausdinti
Autorius Haroldas Arelis

KALVARIJOS SAVIVALDYBĖJE RENGIAMAS 2020 METŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANAS

Kalvarijos savivaldybės administracijos Socialinių reikalų skyrius rengia  Kalvarijos savivaldybės socialinių paslaugų plano 2020 metams projektą.
Prašome visus socialinius partnerius (nevyriausybines organizacijas, biudžetines, viešąsias įstaigas, labdaros ir paramos fondus, bendruomenes, kitas organizacijas), kurios teikia ar numato teikti socialines paslaugas Kalvarijos savivaldybės gyventojams, suinteresuotus asmenis ir organizacijas, atstovaujančius socialinių paslaugų vartotojams ar ginančius žmonių socialinių grupių interesus ir teises, dalyvauti planuojant socialines paslaugas ir teikti pasiūlymus 2020 metų socialinių paslaugų planui rengti.
Teikiant informaciją, prašome nurodyti:
• bendrą informaciją apie įstaigą (organizaciją) (kada įkurta, narių skaičius, rekvizitai ir pan.);

• teikiamų 2019 ir (ar) 2020 numatomų teikti socialinių paslaugų rūšis pagal Socialinių paslaugų katalogą ir šių paslaugų poreikį lemiančius veiksnius;

• tikslines socialinių paslaugų gavėjų grupes;

• trumpą numatomos veiklos aprašymą ir lėšų poreikį, finansavimo šaltinius;

• laukiamus rezultatus ir vertinimo kriterijus.

Informaciją prašome pateikti iki 2019-12-01 Kalvarijos savivaldybės administracijos Socialinių reikalų skyriui adresu: Laisvės  g. 2, Kalvarija 111 kab. arba elektroniniu paštu vilija.remeikiene@kalvarija.lt;. Telefonas pasiteirauti (8 343) 24 956.

 

Komentarus rašyti gali tik prisijungę vartotojai