Kalvarijos savivaldybė

Spausdinti
Autorius Haroldas Arelis

Įgyvendinamas projektas „Kalvarijos savivaldybės viešosios bibliotekos patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams“

 

Svarbiausia viešųjų bibliotekų misija - būti tarpininku tarp informacijos ir visuomenės. Šiandien  svarbu žinoti, ko reikia šiuolaikiniam viešosios bibliotekos lankytojui, kokiose bibliotekos erdvėse jis nori būti, kokį darbuotoją tikisi sutikti. Sėkminga bibliotekų veikla neįmanoma be nuolatinės  jų kaitos. Įvairūs projektai padarė esminį lūžį daugelio šalies bibliotekų, tarp jų ir Kalvarijos savivaldybės bibliotekos,  gyvenime. Įgyvendinti projektai ženkliai pagerino Kalvarijos savivaldybės bibliotekos teikiamų viešųjų paslaugų kokybę bei prieinamumą gyventojams Akmenynų, Brukų, Liubavo, Jungėnų, Sangrūdos filialuose. Atlikti visi būtini minėtų filialų remonto darbai, atnaujinti baldai - taip buvo sukurta bibliotekų lankytojų poreikius atitinkanti aplinka, padidėjo filialų funkcionalumas.

   Viešoji biblioteka, siekdama pritraukti įvairių socialinių grupių lankytojų, nuolatos plečia savo veiklos sritis. Šiuolaikinės bibliotekos misija apima informacijos centro, kultūros sklaidos, edukacijos, inovacijų populiarinimo ir bendruomenės centro funkcijas. 2018 m. pradžioje Kalvarijos savivaldybės viešoji biblioteka vykdė tyrimą „Vartotojų pasitenkinimas teikiamomis paslaugomis", kurio  tikslas -  išsiaiškinti Kalvarijos savivaldybės viešosios bibliotekos ir filialų vartotojų pasitenkinimo lygį įstaigos teikiamomis paslaugomis. Respondentai, vertinę viešosios bibliotekos veiklą, teigė, kad reikia praplėsti bibliotekos patalpas - įrengti erdvesnę salę įvairiems užsiėmimams. 2019 m. įgyvendinus  projektą „Kalvarijos savivaldybės viešosios bibliotekos patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams", vartotojai galės lankytis jau erdviose, atnaujintose patalpose. Darbai buvo  pradėti 2018 m. liepos pabaigoje. Bibliotekos patalpas  renovuoti patikėta rangovui UAB „VA statyba". Šiuo metu remontas patalpų viduje baigtas, gaminami baldai, perkama įranga.  Iš kiemo pusės senos katilinės vietoje iškilo erdvus statinys - salė būsimiems renginiams, mokymams, parodoms organizuoti. Įrengtas pandusas, kuriuo sunkiai judantys skaitytojai galės patekti į atnaujintos bibliotekos patalpas.

Projektas „Kalvarijos savivaldybės viešosios bibliotekos patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams" (projekto Nr. 07.1.1-CPVA-R-305-41-0002) įgyvendinamas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas" įgyvendinimo priemonę „Modernizuoti savivaldybių kultūros infrastruktūrą". Finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo ir iš savivaldybės biudžeto.

 

Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus informacija

 

Komentarus rašyti gali tik prisijungę vartotojai