Kalvarijos savivaldybė

Spausdinti
Nuotraukos autorius Haroldas Arelis

Pradėtas įgyvendinti projektas „Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centro tinklo plėtra Kalvarijos savivaldybėje“


Rugpjūčio mėn. Kalvarijos savivaldybės administracija pasirašė sutartį su viešąja įstaiga Centrine projektų valdymo agentūra projektui „Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centro tinklo plėtra Kalvarijos savivaldybėje" (projekto Nr. 08.1.1-CPVA-V-427-03-0006) įgyvendinti pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu" įgyvendinimo priemonę „Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą".

Projekto tikslas - sukurti sąlygas Kalvarijos savivaldybėje, reikalingas veiksmingam ir tvariam perėjimui nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų.

Projekto uždavinys - plėsti šeimai artimos aplinkos bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklą.

Bendra projekto vertė 110 797 Eur, finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo.

Projekto metu bus įkurti bendruomeniniai vaikų globos namai Kalvarijoje 8 vaikams bei išplėsta Sangrūdos vaikų dienos centro infrastruktūra, sukuriant sąlygas vaikų dienos centro paslaugas gauti 20 papildomų vaikų.

Vykdant projektą bus įsigytas gyvenamasis namas su žemės sklypu bendruomeninei vaikų globos namų veiklai vykdyti, t. y. 8 vaikų šeimos patogiam gyvenimui. Pastatas bus aprūpintas baldais ir įranga. Sangrūdos vaikų dienos centrui bus įrengta žaidimų aikštelė su sūpynėmis, krepšinio ir futbolo, tinklinio bei judrių lauko žaidynių įranga, taip pat vaikų dienos centras bus aprūpintas naujais baldais ir modernia įranga.

Projekto įgyvendinimo terminas yra 2020-12-31.
Komentarus rašyti gali tik prisijungę vartotojai