Kalvarijos savivaldybė

Spausdinti
Autorius Haroldas Arelis
img1
Naujienos

Jusevičių ir Tarprubežių kaimų gyventojus tradiciškai subūrė krašto šventės

Europos judumo savaitė 2019

Kviečiame siūlyti savo atstovus į regionų plėtros tarybas (papildomas kvietimas)

Įgyvendinamas projektas „Kalvarijos savivaldybės viešosios bibliotekos patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams“
Bibliotekos misija - tenkinti gyventojų informacinius poreikius plėtojant paslaugas ir skatinant žinių visuomenės raidą. Šiuo metu Kalvarijos savivaldybės viešosios bibliotekos patalpos nėra pritaikytos kokybiškai bibliotekos...

Archyvas
Darbai