Kalvarijos savivaldybė

Spausdinti
Autorius Haroldas Arelis

Vyks Kalvarijos savivaldybės tarybos 7-asis posėdis


PROJEKTAS

 

Kalvarijos savivaldybės tarybos 7-ojo posėdžio,

vyksiančio 2019 m. rugpjūčio 27 d.  10.00 val.

Kalvarijos savivaldybės administracijos salėje (Laisvės g. 2, Kalvarija),

darbotvarkė

 

1. Dėl Kalvarijos savivaldybės viešajai bibliotekai priklausančio krašto muziejaus teikiamų mokamų paslaugų įkainių tvirtinimo (Nr. 144).

2. Dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T-49 „Dėl Kalvarijos savivaldybės gabių mokinių skatinimo tvarkos aprašo, atrankos komisijos ir jos nuostatų tvirtinimo" pakeitimo (Nr. 151).

3. Dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 13 d. sprendimo Nr. T-113 „Dėl Kalvarijos savivaldybės mokinių vežimo organizavimo ir važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo tvirtinimo" pakeitimo (Nr. 153).

4. Dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T-37 „Dėl Kalvarijos savivaldybės švietimo įstaigų priešmokyklinio ugdymo grupių ir kiekvienos klasės klasių skaičiaus 2019-2020 mokslo metais nustatymo" pakeitimo (Nr. 154).

Pranešėja Danutė Lisauskienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja.

5. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą (Nr. 145).

6. Dėl ilgalaikio materialiojo turto perdavimo UAB „Kalvarijos komunalininkas" valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį (Nr. 146).

7. Dėl panaudos sutarties su Kalvarijos gimnazija sudarymo (Nr. 147).

8. Dėl pastato-mokyklos perdavimo Kalvarijos gimnazijai (Nr. 148).

9. Dėl nekilnojamojo turto - pastatų perdavimo Kalvarijos gimnazijai (Nr. 149).

Pranešėjas Almantas Giraitis, Ūkio ir urbanistikos skyriaus vedėjas.

10. Dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos 2018 m. liepos 26 d. sprendimo Nr. T-151 „Dėl pritarimo Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijai" papildymo (Nr. 152).

Pranešėja Vida Tumelienė, Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus vedėja.

11. Dėl Daivos Rūtelionienės atleidimo iš Kalvarijos suaugusiųjų mokyklos direktoriaus pareigų (Nr. 155).

12. Dėl Rimos Šustarevienės atleidimo iš Kalvarijos sav. Nemunaičių pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigų (Nr. 156).

13. Dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T-88 „Dėl pritarimo dalyvauti steigiant asociaciją Kalvarijos miesto vietos veiklos grupę bei jos veikloje" pakeitimo (Nr. 157).

Pranešėjas Linas Vinčiauskas, Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausiasis specialistas.

14. Dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 25 d. sprendimo Nr. T-15 „Dėl viešosios įstaigos Kalvarijos pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybos sudarymo ir jos nuostatų tvirtinimo" pakeitimo (Nr. 158).

15. Dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 25 d. sprendimo Nr. T-14 „Dėl viešosios įstaigos Kalvarijos ligoninės stebėtojų tarybos sudarymo ir jos nuostatų tvirtinimo" pakeitimo (Nr. 159).

16. Dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 25 d. sprendimo Nr. T-16 „Dėl viešosios įstaigos Sangrūdos ambulatorijos stebėtojų tarybos sudarymo ir jos nuostatų tvirtinimo" pakeitimo (Nr. 160).

Pranešėja Sigutė Matulevičiūtė-Jodelienė, savivaldybės gydytoja (vyriausioji specialistė).

17. Dėl kandidato apdovanojimui „Auksinės krivūlės riteris" teikimo (Nr. 150).

18. Dėl Kalvarijos savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nuostatų patvirtinimo (Nr. 161).

Pranešėja Irena Skroblienė, Bendrųjų reikalų skyriaus vedėja.

19. Dėl Kalvarijos savivaldybės 2019 metų biudžeto tikslinimo (Nr. 162).

Pranešėja Laima Trečiokienė, Finansų ir biudžeto planavimo skyriaus vedėja.

 

 

 

Meras                                                                                                     Vincas Plikaitis

Komentarus rašyti gali tik prisijungę vartotojai