Kalvarijos savivaldybė

Spausdinti
Nuotraukos autorius Haroldas Arelis

Pradėtas įgyvendinti projektas „Kalvarijos miesto Laisvės gatvės rekonstrukcija“


Kalvarijos savivaldybės administracija 2019 m. sausio 8 d. pasirašė sutartį su viešąja įstaiga Centrine projektų valdymo agentūra projektui „Kalvarijos miesto Laisvės gatvės rekonstrukcija" (projekto Nr. 06.2.1-TID-R-511-41-0007) įgyvendinti pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra" įgyvendinimo priemonę Nr. 06.2.1-TID-R-511 ,,Vietinių kelių vystymas".

Projekto tikslas - plėtoti susisiekimą vietinės reikšmės keliais Kalvarijos mieste, gerinant šių kelių techninius parametrus ir diegiant juose eismo saugos priemones.

Projekto uždavinys - Kalvarijos miesto susisiekimo sistemos gerinimas vystant vietinės reikšmės kelių / gatvių tinklą.

Bendra projekto vertė - 734 452,68 Eur lėšų, iš kurių 364 962,38 Eur - Europos Sąjungos lėšos, 369 490,30 Eur - savivaldybės biudžeto lėšos.

 Siekiant užtikrinti saugų eismo judėjimą tiek transporto priemonėmis, tiek pėsčiomis, Laisvės gatvės atkarpoje bus pagerinta važiuojamoji dalis, modernizuoti šaligatviai, įvažiavimai, drenažo sistemos, apšvietimo sistema, diegiamos kitos eismo saugumo priemonės (pėsčiųjų ir dviračių takai, pėsčiųjų perėjos, eismo saugumo salelės).

 Įgyvendinus projektą, bus sutrumpintas kelionės transporto priemonėmis laikas, kas generuos mažesnę dujų emisiją, o tai leis sumažinti oro taršą bei anglies dioksido (kaip šiltnamio efektą sukeliančių dujų) emisiją. Įgyvendintu projektu bus užtikrinti tikslinės grupės poreikiai turėti gerą susisiekimo sistemą, kuri užtikrintų namų, darbovietės, viešųjų paslaugų prieinamumą bei didesnį eismo saugumą. Geras susisiekimas mažins gyventojų transporto kaštus ir laiko sąnaudas, nelaimingų atsitikimų tikimybę, pagerins gyvenimo kokybę.

Pagal UAB „Laimos ir Ginto projektai" parengtą techninį projektą ir 2018-09-20 pasirašytą Statybos darbų rangos sutartį Nr. VPS-99 darbus objekte atlieka UAB „Sumeda".

Projekto įgyvendinimo terminas - nuo 2018-09-20 iki 2021-11-30.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.

 

Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus informacija

Komentarus rašyti gali tik prisijungę vartotojai