Kalvarijos savivaldybė

Spausdinti
Autorius Haroldas Arelis

Informuojame, kad pradedamas rengti Kalvarijos savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimas

 
Planavimo  organizatorius:  Kalvarijos savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės g. 2, LT- 69214, Kalvarija, tel.: 8 343 23 894, el. paštas: priimamasis@kalvarija.lt, interneto svetainė: www.kalvarija.lt.
Plano  rengėjas: UAB CityForm LT, S. Žukausko g. 4-108, LT-08224 Vilnius, Projekto vadovė - Giedrė Ratkutė Skačkauskienė, tel. 8 698 79972, el. p. g.ratkute@cityform.lt.
Planavimo  pagrindas - Kalvarijos savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 26 d. sprendimas Nr. T-101 „Dėl Kalvarijos savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimo", Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gegužės 22 d. įsakymas Nr. D-118 „Dėl Kalvarijos savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimo organizavimo ir Kalvarijos savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimo darbų programos tvirtinimo".
 
Planavimo  darbų  programa
  (susipažinti su visa darbų programa galima teritorijų planavo dokumentų informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt):
Planuojamos teritorijos adresas - Kalvarijos savivaldybės teritorija (plotas apie 441 km²)
Teritorijų planavimo lygmuo - savivaldybės lygmuo.
Teritorijų planavimo rūšis - kompleksinis teritorijų planavimo dokumentas.
Planavimo  tikslai:  1)  patikslinti kaimo teritorijų užstatymą, numatyti intensyvumą; 2) patikslinti apsaugos zonas; 3) numatyti teritorijas kapinių ir kolumbariumų statybai; 4) įtraukti specialiųjų planų sprendinius; 5) išnagrinėti pramonės vystymosi galimybes savivaldybės teritorijoje.
Planavimo uždaviniai: 1) įtraukti Kalvarijos savivaldybės degalinių išdėstymo specialiojo plano koregavimo sprendinius į Bendrąjį planą, jį papildant naujomis vietomis degalinių įrengimui prie perspektyvinio valstybinės reikšmės magistralinio kelio A5 Kaunas-Marijampolė-Suvalkai; 2) ištaisyti Bendrojo plano rengimo metu atsiradusią techninę klaidą, perkeliant Sangrūdos k., Sangrūdos sen., Kalvarijos sav. naujai numatytas kapines į gyventojų pasirinktą vietą; 3) patikslinti Bendrojo plano sprendinius, sudarant sąlygas privačioms investicijoms prie Kalvarijos miesto esančiose teritorijose ir Pašilių k., Sangrūdos sen., Kalvarijos sav.; 4) nustatyti įstatymais pagrįstus privalomuosius tikslinamų teritorijų naudojimo reikalavimus; 5) patikslinti Bendrojo plano Miškų išdėstymo brėžinį.
Planuojamas laikotarpis: numatomas ne trumpesnis kaip 10 metų.
Strateginis  pasekmių  aplinkai  vertinimas  (SPAV):  Vyriausybės nustatyta tvarka bus atliekamos Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) procedūros. Apie jas informacija bus teikiama papildomai.
Teritorijos vystymo koncepcijos rengimas: Neatliekamas.
Koncepcijos nepriklausomas vertinimas: Neatliekamas.
Bendrojo plano keitimas rengiamas masteliu M 1:50 000.
Bendrojo plano koregavimas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo", ir kitais galiojančiais teisės aktais, galiojančiais teritorijų planavimo dokumentais, planavimo darbų programa, teritorijų planavimo sąlygomis.
Išsamesnė informacija teikiama Kalvarijos savivaldybės administracijos Ūkio ir urbanistikos skyriuje, Laisvės g. 2, LT- 69214, Kalvarija, tel. 8 343 60 630, el. p. jolanta.juchneviciene@kalvarija.lt, www.kalvarija.lt.
 
Pasiūlymų teikimo tvarka:
pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos, viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu.
 
Plano rengėjo informacija
 
Komentarus rašyti gali tik prisijungę vartotojai