Kalvarijos savivaldybė

Spausdinti
Autorius Haroldas Arelis

Vyks Kalvarijos savivaldybės tarybos 14-asis posėdis


PROJEKTAS

 

Kalvarijos savivaldybės tarybos 14-ojo posėdžio,

vyksiančio 2020 m. sausio 30 d.  10.00 val.

Kalvarijos savivaldybės administracijos salėje (Laisvės g. 2, Kalvarija),

darbotvarkė

 

1. Dėl pritarimo projektui „Psichosocialinės pagalbos sunkiems ligoniams ir jų artimiesiems teikimas Kalvarijos savivaldybėje pasitelkiant savanorius" (Nr. 3).

2. Dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 13 d. sprendimo Nr. T-117 „Dėl Kalvarijos savivaldybės strateginio planavimo rengimo ir įgyvendinimo priežiūros komisijos ir jos veiklos nuostatų tvirtinimo (Nr. 7).

Pranešėja Vida Tumelienė, Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus vedėja.

 

3. Dėl maksimalių socialinės globos išlaidų finansavimo dydžių nustatymo (Nr. 4).

4. Dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T-18 „Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo Kalvarijos savivaldybėje tvarkos aprašo tvirtinimo" pakeitimo (Nr. 5).

5. Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas Kalvarijos savivaldybėje tvarkos aprašo (Nr. 16).

6. Dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T-83 „Dėl Piniginės socialinės paramos teikimo komisijos tvirtinimo" pakeitimo (Nr. 21).

7. Dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T-84 „Dėl Socialinių paslaugų asmeniui (šeimai) skyrimo, sustabdymo ir nutraukimo komisijos tvirtinimo" pakeitimo (Nr. 22).

Pranešėja Nijolė Silickienė, Socialinių reikalų skyriaus vedėja.

 

8. Dėl Kalvarijos savivaldybės užimtumo didinimo 2020 m. programos tvirtinimo (Nr. 6).

9. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą (Nr. 11).

10. Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos sutarties su viešąja įstaiga Sangrūdos ambulatorija (Nr. 12).

11. Dėl Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. 13).

12. Dėl Kalvarijos savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto viešojo nuomos konkurso ir nuomos ne konkurso būdu organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. 14).

13. Dėl leidimo sudaryti negyvenamųjų patalpų panaudos sutartį su asociacija Aistiškių kaimo bendruomene (Nr. 17).

14. Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos sutarties su asociacija Radiškės kaimo bendruomene (Nr. 18).

Pranešėjas Almantas Giraitis, Ūkio ir urbanistikos skyriaus vedėjas.

 

15. Dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T-85 „Dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T-49 „Dėl Kalvarijos savivaldybės gabių mokinių skatinimo tvarkos aprašo, atrankos komisijos ir jos nuostatų tvirtinimo" 2 punkto pakeitimo" pakeitimo (Nr. 8).

16. Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus Kalvarijos savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo (Nr. 9).

17. Dėl pritarimo papildomam susitarimui prie 2018 m. spalio 4 d. memorandumo dėl bendradarbiavimo siekiant didinti Kalvarijos savivaldybės kultūros įstaigų kultūros ir meno darbuotojų darbo apmokėjimą (Nr. 10).

Pranešėja Danutė Lisauskienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja.

 

18. Dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 12 d. sprendimo Nr. T-209 „Dėl Kalvarijos savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos" pakeitimo (Nr. 15).

Pranešėja Sigutė Matulevičiūtė-Jodelienė, savivaldybės gydytoja (vyriausioji specialistė).

 

19. Dėl Kalvarijos savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2019 metų priemonių vykdymo ataskaitos ir 2020 metų priemonių vykdymo sąmatos tvirtinimo (Nr. 19).

Pranešėjas Romas Eidukaitis, vyriausiasis specialistas gamtosaugai ir kultūros vertybių apsaugai.

 

20. Dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos 2009 m. liepos 16 d. sprendimo Nr. T-47-28 „Dėl Kalvarijos savivaldybės seniūnijų veiklos programų sudarymo tvarkos aprašo ir asignavimų paskirstymo kriterijų patvirtinimo" pripažinimo netekusiu galios (Nr. 20).

Pranešėjas Linas Vinčiauskas, Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausiasis specialistas.

 

21. Informacija apie Kalvarijos savivaldybės tarybos 2019 m. liepos-gruodžio mėn. priimtų sprendimų vykdymą.

Pranešėjas Valdas Aleknavičius, savivaldybės administracijos direktorius.

 

 

 

Mero pavaduotojas,

atliekantis mero pareigas                                                                                          Antanas Burinskas

 

Komentarus rašyti gali tik prisijungę vartotojai