Kalvarijos savivaldybė

Spausdinti
Nuotraukos autorius Haroldas Arelis

Įgyvendinimas projektas „Integrali pagalba į namus Kalvarijos savivaldybėje“

 

 

Kiekvieno žmogaus gyvenimas turi būti visavertis, orus ir prasmingas, todėl būtina naujiems poreikiams pritaikyti turimus visuomenės išteklius socialinėje srityje, ieškoti įvairių būdų  globai ir slaugai asmens namuose.

Pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu" įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.1-ESFA-V-418 „Integrali pagalba į namus" 2016-2019 metams Kalvarijos savivaldybės administracija pasirašė sutartį su viešąja įstaiga Centrine projektų valdymo agentūra ir kartu su partneriu Kalvarijos socialinių paslaugų centru įgyvendina projektą „Integrali pagalba į namus Kalvarijos savivaldybėje". Projekto vertė 365 416 eurų.

Projekto tikslas - suteikti integralią pagalbą (socialinę globą ir slaugą) namuose neįgaliems vaikams, neįgaliems darbingo amžiaus ir senyvo amžiaus asmenims bei konsultacinę pagalbą jų šeimų nariams.

Projektas skirtas Kalvarijos savivaldybės žmonėms, gyvenantiems tiek mieste, tiek kaime. Integrali pagalba teikiama kartu su partneriu 50 senyvo amžiaus asmenų, neįgalių vaikų ar darbingo amžiaus neįgalių asmenų. Į pagalbos procesą įtraukiami savanoriai, nevyriausybinių organizacijų atstovai ir bendruomenės nariai. Asmenims, prižiūrintiems artimuosius namuose, teikiamos individualios konsultacijos siekiant suteikti jiems reikalingų žinių, įgūdžių senyvo amžiaus ir neįgalių asmenų priežiūros bei slaugos srityje. Teikiamos paslaugos leidžia šeimos nariams derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus.

Projekto lėšomis Kalvarijos socialinių paslaugų centras įsigijo įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją, kuri leidžia teikti šias paslaugas: slaugos (bendrosios praktikos slaugos, bendruomenės slaugos), masažo. Suburtos dvi mobilios darbuotojų komandos, kurias sudaro: slaugytojas,  slaugytojo padėjėjai,  socialinis darbuotojas,  socialinio darbuotojo padėjėjai, kineziterapeutas / masažuotojas. Paslaugos operatyvumui, kokybei gerinti įsigyti 2 automobiliai, techninės pagalbos priemonių neįgaliesiems. Projektu prisidedama prie socialinių problemų sprendimo, geresnės gyvenimo kokybės užtikrinimo.

Asmenys, pageidaujantys gauti išsamią informaciją apie integralios pagalbos paslaugas, gali kreiptis į Kalvarijos savivaldybės administracijos Socialinių reikalų skyrių (Laisvės g. 2, Kalvarija), tel. (8 343) 24 956, Kalvarijos socialinių paslaugų centrą (Ugniagesių g. 1, Kalvarija), mob. 8 639 46 740 tel. (8 343) 55 752, el. paštas egler@marsatas.lt.                   

 

Komentarus rašyti gali tik prisijungę vartotojai