Kalvarijos savivaldybė

Spausdinti
Autorius Haroldas Arelis

ATSARGIAI SU PIROTECHNIKA!


Artėjant Naujųjų metų šventėms rūpestį kasmet kelia prekyba pirotechnikos priemonėmis ir jų naudojimas. Fejerverkai yra ne tik gražūs, jie gali būti ir pavojingi. Pagal pavojingumą fejerverkai skirstomi į keturias kategorijas:

F1 kategorija - fejerverkai, keliantys labai mažą pavojų, labai mažai triukšmo, yra skirti naudoti aptvertose teritorijose, taip pat naudoti gyvenamosiose patalpose;

F2 kategorija - fejerverkai, keliantys mažą pavojų, mažai triukšmo ir skirti naudoti aptvertose teritorijose, esančiose lauke;

F3 kategorija - fejerverkai, keliantys vidutinį pavojų ir skirti naudoti didelėse atvirose teritorijose, jų keliamas triukšmas neviršija nustatytų ribinių (leistinų) dydžių;

F4 kategorija - fejerverkai, keliantys didelį pavojų ir skirti tvarkyti (prižiūrėti) ir naudoti tik pirotechnikams, jų keliamas triukšmas neviršija nustatytų ribinių (leistinų) dydžių.

Kad išvengtumėte skaudžių nelaimių, patariame, kaip naudotis pirotechnikos priemonėmis:

  • pirotechnikos gaminių nepirkite turgavietėse ar savivaldybės uždraustose vietose;
  • prieš naudodami pirotechnikos priemonę atidžiai perskaitykite instrukciją;
  • iš pakuotės išimkite po vieną petardą ir paketą tuojau pat uždarykite; •pirotechnikos gaminius naudokite tik lauke, išskyrus mažo galingumo, kurie gali būti naudojami ir namuose;
  • sprogmenis uždekite kuo toliau nuo žmonių, pastatų ir automobilių; naudodami fejerverkus minioje nenukreipkite jų į kitus žmones; sprogmens ilgai nelaikykite rankoje, uždekite ištiesta ranka ir tuojau pat atitraukite;
  • baterijas, raketas statykite tik ant lygaus, nedegaus paviršiaus; •sprogdindami - nukreipkite juos į viršų;
  • pavojų gali kelti nesuveikusios pirotechninės priemonės, todėl nesuveikus iš karto, daugiau nebandykite jų uždegti ir prieikite prie jos ne anksčiau kaip po 15 minučių;
  • neardykite sprogmenų, nes tai pavojinga ne tik jums, bet ir aplinkiniams;
  • neleiskite vaikams vieniems pirkti petardų ir būtinai dalyvaukite jas sprogdinant;
  • nekaupkite pirotechnikos gaminių, nes jiems laikyti reikalingos tam tikros sąlygos ( turi būti apsaugoti nuo šilumos šaltinių, drėgmės, kitų medžiagų poveikio, galinčio išprovokuoti gedimą ir irimą);
  • sprogmenys negali būti laikomi kartu su degiomis ar lengvai užsiliepsnojančiomis medžiagomis.

Naujųjų metų naktį gyvenamųjų būstų balkonuose nepalikite degių, staigiai užsiliepsnoti galinčių medžiagų. Kilus gaisrui dėl neatsargiai paleistų sprogmenų, nedelsiant kvieskite ugniagesius. Nuo pirotechninių gaminių užsiliepsnojusius daiktus, jei tai ne prietaisas su elektros įtampa, geriausia gesinti vandeniu arba gesinimui tinkamu audiniu, pavyzdžiui, veltiniu.

Linkime saugių, linksmų švenčių! Kalvarijos savivaldybės administracija.

Komentarus rašyti gali tik prisijungę vartotojai