Kalvarijos savivaldybė

Spausdinti
Nuotraukos autorius Haroldas Arelis
Melioracijos įrenginių priežiūra
Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių (melioracijos griovių ir juose esančių statinių, 12,5 cm skersmens ir didesnių drenažo rinktuvų) remontas ir rekonstrukcija

1. Prašymas.
2. Valstybinės įmonės „Registrų centras“ pažymėjimas apie įregistruotą Nekilnojamojo turto registre daiktą (žemės sklypą, statinį ar butą), arba valstybinės žemės nuomos pažymėjimas iš Nacionalinės žemės tarnybos Marijampolės, Kazlų Rūdos, Kalvarijos žemėtvarkos skyriaus, privačios žemės panaudos arba nuomos sutartis.
3. Žemės sklypo planas M 1:10000 arba M1:5000.

 

Miško įveisimas ir statinių projektavimas melioruotoje žemėje

1. Prašymas techninėms sąlygoms.
2. Valstybinės įmonės „Registrų centras“ pažymėjimas apie įregistruotą Nekilnojamojo turto registre daiktą (žemės sklypą, statinį ar butą), arba valstybinės žemės nuomos pažymėjimas iš Nacionalinės žemės tarnybos Marijampolės, Kazlų Rūdos, Kalvarijos žemėtvarkos skyriaus, privačios žemės panaudos arba nuomos sutartis.
3. Žemės sklypo planas M 1:10000 arba M1:5000.


Kūdrų kasimas melioruotoje žemėje

1. Prašymas.
2. Valstybinės įmonės „Registrų centras“ pažymėjimas apie įregistruotą Nekilnojamojo turto registre daiktą (žemės sklypą, statinį ar butą), arba valstybinės žemės nuomos pažymėjimas iš Nacionalinės žemės tarnybos Marijampolės, Kazlų Rūdos, Kalvarijos žemėtvarkos skyriaus, privačios žemės panaudos arba nuomos sutartis.
3. Žemės sklypo planas M 1:10000 arba M1:5000.


Techninių dokumentų pateikimas melioruotos žemės savininkams

1. Prašymas.
2. Valstybinės įmonės „Registrų centras“ pažymėjimas apie įregistruotą Nekilnojamojo turto registre daiktą (žemės sklypą, statinį ar butą), arba valstybinės žemės nuomos pažymėjimas iš Nacionalinės žemės tarnybos Marijampolės, Kazlų Rūdos, Kalvarijos žemėtvarkos skyriaus, privačios žemės panaudos arba nuomos sutartis.
3. Žemės sklypo planas M 1:10000 arba M1:5000.

 
Paskutinis atnaujinimas: 2012-01-17 12:52:57