Kalvarijos savivaldybė

Spausdinti
Nuotraukos autorius Haroldas Arelis

Vyks Kalvarijos savivaldybės tarybos 19-asis posėdis


PROJEKTAS

 

Kalvarijos savivaldybės tarybos 19-ojo posėdžio,

vyksiančio nuotoliniu būdu 2020 m. gegužės 28 d.  10.00 val.

darbotvarkė

 

1. Dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T-14 „Dėl Kalvarijos savivaldybės būsto fondo sąrašo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašo tvirtinimo" papildymo (Nr. 89).

2.  Dėl leidimo sudaryti negyvenamųjų patalpų panaudos sutartį su asociacija Tarprubežių bendruomenės centru (Nr. 90).

3.  Dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų (Nr. 96).

4.  Dėl Kalvarijos savivaldybei nuosavybės teise priklausančių negyvenamųjų patalpų nuomos viešojo konkurso būdu (Nr. 102).

5.  Dėl Sprendimo dėl derybas laimėjusio kandidato perkant nekilnojamąjį daiktą Kalvarijos savivaldybės vardu priėmimo tvarkos aprašo tvirtinimo (Nr. 103).

6.  Dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 2 d. sprendimo Nr. T-166 „Dėl Kalvarijos savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo tvirtinimo" papildymo (Nr. 104).

Pranešėjas Almantas Giraitis, Ūkio ir urbanistikos skyriaus vedėjas.

 

7.  Dėl Kalvarijos vaikų lopšelio-darželio „Žilvitis" darbo vasarą (Nr. 93).

8.  Dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. T-160 „Dėl Mokesčio už vaikų išlaikymą Kalvarijos vaikų lopšelyje-darželyje „Žilvitis" nustatymo ir mokėjimo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo (Nr. 99).

Pranešėja Danutė Lisauskienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja.

 

9. Dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. T-154 „Dėl viešosios įstaigos Kalvarijos pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybos sudarymo ir jos nuostatų tvirtinimo" pakeitimo (Nr. 83).

10. Dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. T-119 „Dėl viešosios įstaigos Kalvarijos ligoninės nemedicininių paslaugų kainų nustatymo" papildymo (Nr. 107).

Pranešėja Sigutė Matulevičiūtė-Jodelienė, savivaldybės gydytoja (vyriausioji specialistė).

 

11. Dėl Saugaus elgesio paviršinių vandens telkinių vandenyje ir ant paviršinių vandens telkinių ledo Kalvarijos savivaldybėje taisyklių patvirtinimo (Nr. 94).

Pranešėjas Gintaras Bujauskas, vyriausiasis specialistas darbų, civilinei saugai ir mobilizacijai.

 

12. Dėl (duomenys neskelbtini) socialinės rūpybos termino pratęsimo (Nr. 95).

Pranešėja Nijolė Silickienė, Socialinių reikalų skyriaus vedėja.

 

13. Dėl Kalvarijos savivaldybės administracijos skolų pripažinimo beviltiškomis ir jų nurašymo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. 97).

14. Dėl Kalvarijos savivaldybei nuosavybės teise priklausančių viešosios įstaigos Nemuno euroregiono Marijampolės biuro dalininko teisių (Nr. 98).

Pranešėjas Linas Vinčiauskas, Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausiasis specialistas.

 

15. Dėl pritarimo projektui „Lietuvos-Lenkijos funkcinė teritorija - naujos galimybės turizmo plėtrai" (Nr. 100).

16. Dėl dalyvavimo programoje „Wifi4Eu" (Nr. 101).

17. Dėl Kalvarijos savivaldybės 2019-2021 metų strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2019 metais ataskaitos (Nr. 105).

18. Dėl pritarimo projektui „Saugi kaimynystė" (Nr. 106).

Pranešėja Vida Tumelienė, Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus vedėja.

 

 

 

 

Meras                                                     Vincas Plikaitis

Komentarus rašyti gali tik prisijungę vartotojai