Kalvarijos savivaldybė

Spausdinti
Autorius Haroldas Arelis
Kalvarijos savivaldybės jaunimo reikalų taryba

Kalvarijos savivaldybės jaunimo reikalų taryba (toliau - JRT) patvirtinta Kalvarijos savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. T-46 „Dėl Kalvarijos savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo" 2015-2019 m. savivaldybės tarybos kadencijai.

Pagrindiniai JRT tikslai:

 • bendradarbiaujant su savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriumi, padėti įgyvendinti savivaldybės funkcijas jaunimo politikos įgyvendinimo srityse, numatytose Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatyme bei kituose teisės aktuose;
 • koordinuoti savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimą;
 • užtikrinti jaunų žmonių dalyvavimą, sprendžiant savivaldybės jaunimo politikos klausimus;
 • stiprinti bendradarbiavimą tarp savivaldybės institucijų ar įstaigų ir jaunimo bei su jaunimu dirbančių organizacijų.

JRT sudaroma lygiateisės partnerystės pagrindu iš savivaldybės institucijų ir įstaigų bei jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų atstovų. Jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų atstovus į JRT deleguoja Kalvarijos savivaldybės jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritas stalas".

Jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų atstovai:

 • Kristina Giraitytė, Lietuvos šaulių sąjungos Suvalkijos šaulių 4-osios rinktinės Kalvarijos šaulių 1-osios kuopos narė, JRT pirmininkė;
 • Mindaugas Lietuvininkas, Lietuvos šaulių sąjungos Suvalkijos šaulių 4-osios rinktinės Kalvarijos šaulių 1-osios kuopos vadas;

 • Rimantė Ramanauskaitė, Asociacijos ,,Skambėjimas" narė.
Institucijų ir įstaigų atstovai:
 • Daiva Kvedarienė, Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kalvarijos policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus vyresnioji specialistė, JRT pirmininko pavaduotoja;
 • Neringa Kalvaitienė Kalvarijos savivaldybės tarybos narė;
 • Kęstutis Krasnickas, Kalvarijos savivaldybės kultūros centro režisierius;
 • Edvardas Venslova, Kalvarijos sporto centro direktorius.

Kalvarijos savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nuostatai

Kalvarijos savivaldybės jaunimo reikalų tarybos darbo reglamentas

Kalvarijos savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2012 m. veiklos ataskaita

Kalvarijos savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2013 m. veiklos planas

Kalvarijos savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2013 m. veiklos ataskaita

Kalvarijos savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2014 m. veiklos planas

Kalvarijos savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2014 m. veiklos ataskaita
 

 

Posėdžių protokolai:

2013 m. vasario 26 d. Nr. 1

2013 m. kovo 4 d. Nr. 2

2013 m. gegužės 14 d. Nr. 3

2013 m. rugpjūčio 29 d. Nr. 4

2013 m. spalio 8 d. Nr. 5

2013 m. spalio 15 d. Nr. 6 

2014 m. sausio 21 d. Nr. 1 

2014 m. gegužės 16 d. Nr. 2 

2014 m. rugpjūčio 12 d. Nr. 3

2014 m. spalio 3 d. Nr. 4 

2018 m. gegužės 18 d. Nr. 1 

2018 m. birželio 15 d. Nr. 2 

 
Paskutinis atnaujinimas: 2018-07-17 10:02:44