Kalvarijos savivaldybė

Spausdinti
Nuotraukos autorius Haroldas Arelis

Pradėtas įgyvendinti projektas „Ugdymo kokybės gerinimas Kalvarijos gimnazijoje“


Kalvarijos savivaldybės administracija 2018 m. sausio 12 d. pasirašė sutartį su viešąja įstaiga Centrine projektų valdymo agentūra projektui „Ugdymo kokybės gerinimas Kalvarijos gimnazijoje" (projekto Nr. 09.1.3-CPVA-R-724-41-0003) įgyvendinti pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas" įgyvendinimo priemonę Nr. 09.1.3-CPVA-R-724 „Mokyklų tinklų efektyvumo didinimas".

Projekto tikslas - didinti veiklos efektyvumą Kalvarijos gimnazijoje, siekiant užtikrinti sveikas, saugias, modernias mokinių mokymosi ir darbuotojų darbo sąlygas.

Projekto uždavinys - užtikrinti būtiną infrastruktūrą, siekiant skatinti kūno kultūros ir sporto paslaugų prieinamumą, įvairovę, interaktyvumą, užtikrinti kokybišką ugdymą, galimybę mokiniams dirbti grupėmis ar individualiai, vykdyti projektinę ir praktinę veiklą.

Bendra projekto vertė - 110 463,53 eurų, iš kurių 93 894,00 eurų - Europos Sąjungos fondų lėšos, 8 284,76 eurų - Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos ir 8 284,77 eurų - Kalvarijos savivaldybės biudžeto lėšos.

Siekiant užtikrinti sveikas, saugias, modernias mokinių mokymosi ir darbuotojų darbo sąlygas, dalis gimnazijos erdvių reikalauja modernizavimo. Įgyvendinus projektą, bus pagerintos nesaugios sąlygos mokytojų darbui ir mokinių mokymuisi. Bus remontuojama Kalvarijos gimnazijos sporto salė, persirengimo kambariai, mokytojų kambarys, kuriamos edukacinės, kūrybiškumą skatinančios erdvės, aprūpintos reikalinga įranga ir baldais.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.

Projekto įgyvendinimo terminas: nuo 2018-01-12 iki 2019-07-31.

 

Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus informacija

 

Komentarus rašyti gali tik prisijungę vartotojai