Kalvarijos savivaldybė

Spausdinti
Autorius Haroldas Arelis

Vyks Kalvarijos savivaldybės tarybos 8-asis posėdis


PROJEKTAS

 

Kalvarijos savivaldybės tarybos 8-ojo posėdžio,

vyksiančio 2019 m. spalio 2 d.  10.00 val.

Kalvarijos savivaldybės administracijos salėje (Laisvės g. 2, Kalvarija),

darbotvarkė

 

1. Dėl viešosios įstaigos Kalvarijos ligoninės slaugos lovų paslaugų kainų patvirtinimo (Nr. 164).

2. Dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos 2011 m. balandžio 21 d. sprendimo Nr. T-2-22 „Dėl Kalvarijos savivaldybės bendruomenės vaiko teisių apsaugos tarybos" ir Kalvarijos savivaldybės tarybos 2014 m. liepos 24 d. sprendimo Nr. T-47-1 „Dėl Kalvarijos savivaldybės socialinio darbo su socialinės rizikos šeimomis tvarkos" pripažinimo netekusiais galios (Nr. 181).

Pranešėja Nijolė Silickienė, Socialinių reikalų skyriaus vedėja.

3. Dėl Kalvarijos savivaldybės teritorijoje gyvenančių nesimokančių vaikų, mokyklos nelankančių mokinių apskaitos ir mokyklos nelankymo prevencijos tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. 165).

4. Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus Kalvarijos savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo (Nr. 173).

5. Dėl Mokinių priėmimo į Kalvarijos sporto centrą tvarkos aprašo tvirtinimo (Nr. 179).

6. Dėl Kalvarijos sporto centro 2019-2020 mokslo metų neformaliojo švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo programų įgyvendinimo plano tvirtinimo (Nr. 180).

Pranešėja Danutė Lisauskienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja.

7. Dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T-75 „Dėl 2019 m. Kalvarijos savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis finansuojamų vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių tiesimo, taisymo (remonto), rekonstravimo, priežiūros, saugaus eismo sąlygų užtikrinimo, šių kelių inventorizavimo objektų sąrašo" pakeitimo (Nr. 166).

8. Dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T-48 „Dėl Kalvarijos savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaitos teikimo tvarkos aprašo tvirtinimo" pripažinimo netekusiu galios (Nr. 174).

9. Dėl Kalvarijos savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo tvirtinimo (Nr. 175).

10. Dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T-14 „Dėl Kalvarijos savivaldybės būsto fondo sąrašo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašo tvirtinimo" papildymo (Nr. 176).

11. Dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. T-93 „Dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T-72 „Dėl Kalvarijos savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčio dydžių tvirtinimo" pakeitimo" papildymo (Nr. 177).

12. Dėl ilgalaikio materialaus turto - automobilio „Seat Arona" įtraukimo į apskaitą (Nr. 187).

13. Dėl valstybės turto nurašymo (Nr. 188).

Pranešėja Dainutė Sinkevičienė, Ūkio ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė.

14. Dėl Kalvarijos savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2019 metų sąmatos tvirtinimo (Nr. 168).

15. Dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T-84 „Dėl Kalvarijos savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudėties ir jos nuostatų tvirtinimo" pakeitimo (Nr. 169).

16. Dėl viešosios įstaigos Sangrūdos ambulatorijos vadovo mėnesinio darbo užmokesčio kintamosios dalies dydžio nustatymo (Nr. 170).

17. Dėl viešosios įstaigos Kalvarijos ligoninės direktoriaus mėnesinio darbo užmokesčio kintamosios dalies dydžio nustatymo (Nr. 171).

18. Dėl viešosios įstaigos Kalvarijos pirminės sveikatos priežiūros centro vadovo mėnesinio darbo užmokesčio kintamosios dalies dydžio nustatymo (Nr. 172).

Pranešėja Sigutė Matulevičiūtė-Jodelienė, savivaldybės gydytoja (vyriausioji specialistė).

19. Dėl gyvenamojo namo įsigijimo įgyvendinant projektą „Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centro tinklo plėtra Kalvarijos savivaldybėje" (Nr. 183n).

20. Dėl pritarimo projektui „Diagnostinių sveikatos paslaugų gerinimas ir atskirties mažinimas pasienio regione" (Nr. 184).

21. Dėl pritarimo projektui „Viešosios infrastruktūros gerinimas Santakos kaime" (Nr. 185).

22. Dėl bendradarbiavimo sutarties tarp Lietuvos Respublikos Kalvarijos savivaldybės ir Lenkijos Respublikos Balstogės savivaldybės (Nr. 186).

Pranešėja Vida Tumelienė, Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus vedėja.

23. Dėl Fizinių asmenų prašymų dėl žemės ir žemės nuomos mokesčių nagrinėjimo komisijos sudarymo (Nr. 167).

24. Dėl Kalvarijos savivaldybės 2018 metų biudžeto vykdymo ir savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimo (Nr. 178).

25. Dėl Kalvarijos savivaldybės 2019 metų biudžeto tikslinimo (Nr. 182n).

Pranešėja Laima Trečiokienė, Finansų ir biudžeto planavimo skyriaus vedėja.

 

 

 

Meras                                                                                                     Vincas Plikaitis

Komentarus rašyti gali tik prisijungę vartotojai