Kalvarijos savivaldybė

Spausdinti
Nuotraukos autorius Haroldas Arelis

Įgyvendiname projektą „Socialinę atskirtį patiriančių kalvarijiečių įtraukimas į bendras veiklas ir miesto kultūrinį gyvenimą“


Kalvarijos savivaldybės kultūros centras įgyvendina iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0132 „Socialinę atskirtį patiriančių kalvarijiečių įtraukimas į bendras veiklas ir miesto kultūrinį gyvenimą".

Įgyvendinamas projektas atitinka Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos 1 tikslo „Skatinti socialinę atskirtį patiriančių Kalvarijos bendruomenės narių socialinę integraciją" 1.2 uždavinio „Skatinti socialinę atskirtį patiriančių gyventojų integraciją į visuomenės gyvenimą per bendruomenines kultūrines, edukacines, menines, sporto ir sveikos gyvensenos bei kitas iniciatyvas" veiksmą 1.2.1 „Socialinę atskirtį patiriančių bendruomenės narių socialinės integracijos didinimas, įtraukiant juos į kultūrines, edukacines, menines, sportines ir kitas veiklas, kultūrinį bendruomenės gyvenimą", nes jo metu bus vykdomos kultūrinės, edukacinės, menines, sportines ir kitos veiklos.

Projekto partneriai: Kalvarijos bendruomenė, Kalvarijos miesto bendruomenė „Šešupė", Vilkaviškio vyskupijos „Caritas".

Projekto įgyvendinimo metu Kultūros centro patalpose suremontuota ir įrengta erdvė edukaciniams užsiėmimams ir kitai kultūrinei veiklai, įsigyta baldų, įrangos. Kitais projekto įgyvendinimo etapais bus vykdomos Velykų, floristinė, dainavimo edukacijos, suorganizuota šeimų šventė. Socialinę atskirtį patiriantys asmenys bus nuvežti į profesionalaus meno koncertus ir spektaklius, siekiant supažindinti su profesionaliuoju menu.

                          Kalvarijos savivaldybės kultūros centro informacija 

Komentarus rašyti gali tik prisijungę vartotojai