Kalvarijos savivaldybė

Spausdinti
Nuotraukos autorius Haroldas Arelis

Kalvarijos savivaldybės administracija skelbia viešąjį negyvenamųjų patalpų nuomos konkursą

 

1. Kalvarijos savivaldybės administracija, kodas 188751268, Laisvės g. 2, Kalvarija, skelbia viešąjį negyvenamųjų patalpų nuomos konkursą:

1.1. 13,43 kv. m negyvenamųjų patalpų (pažymėtų plane 1C1/b Nr. 1-30 (9,65 kv. m) ir  1-31 (3,78 kv. m), esančių pastate - pradinėje mokykloje (unikalus Nr. 4400-1238-4906) adresu: Mokyklos g. 2, Jusevičių k., Kalvarijos sen., Kalvarijos sav.);

1.2. 6,73 kv. m negyvenamųjų patalpų (pažymėtų plane 1B2/p Nr. 1-8 (6,73 kv. m), esančių pastate - administraciniame pastate (unikalus Nr. 5197-1015-5014) adresu: Šešupės g. 31, Liubavo k., Liubavo sen., Kalvarijos sav.).

 2. Konkursas organizuojamas vadovaujantis Kalvarijos savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimu Nr. T-13 „Dėl Kalvarijos savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto viešojo nuomos konkurso ir nuomos ne konkurso būdu organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo" ir Kalvarijos savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. T-92 „Dėl Kalvarijos savivaldybei nuosavybės teise priklausančių negyvenamųjų patalpų nuomos viešojo konkurso būdu".

3. Patalpų naudojimo paskirtis - telekomunikacijų veikla.

4. Pradinis nuompinigių dydis:

4.1.   už negyvenamąsias patalpas, esančias pastate - pradinėje mokykloje adresu: Mokyklos g. 2, Jusevičių k., Kalvarijos sen., Kalvarijos sav. - 0,13 Eur per mėnesį už vieną kv.  m (1,75 Eur per mėnesį už 13,43 kv. m bendro ploto);

4.2. už negyvenamąsias patalpas, esančias pastate - administraciniame pastate adresu: Šešupės g. 31, Liubavo k., Liubavo sen., Kalvarijos sav. - 0,18 Eur per mėnesį už vieną kv. m (1,21 Eur per mėnesį už 6,73 kv. m bendro ploto).

5. Nuomininkas, be nuompinigių, kas mėnesį apmoka sąskaitas už šaltą ir karštą vandenį, elektros energiją, šilumos energiją ir komunalines paslaugas (šiukšlių išvežimą, bendro naudojimo patalpų ir teritorijos valymą ir kitas).

  6. Nuomininkui, laiku nesumokėjus nuompinigių ir (ar) kitų mokesčių, taikomi 0,05 procento dydžio delspinigiai nuo visos nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną. 

  7. Konkurso dalyvių pradinis įnašas yra lygus paskelbtam 3 mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui. Jeigu konkurso dalyvis yra PVM mokėtojas, nurodytas pradinis įnašas sumokamas su PVM, jeigu teisės aktų nustatyta tvarka jis turi būti skaičiuojamas. Pradinis įnašas turi būti sumokėtas Kalvarijos savivaldybės administracijai, įstaigos kodas 188751268, atsiskaitomosios sąskaitos Nr. LT227300010002345605, „Swedbank", AB. 

  8. Patalpų nuomos sutarties trukmė - dešimt metų.

  9. Komisijos posėdžio, kuriame bus plėšiami konkurso dalyvių vokai su pasiūlymais, vieta - Kalvarijos savivaldybės administracija, 224 kab., Laisvės  g. 2, Kalvarija. Posėdis įvyks 2020 m. rugsėjo 29 d. 9.00 val.  

10. Dėl patalpų apžiūros ir papildomos informacijos kreiptis į Ūkio ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistę D. Sinkevičienę tel. (8 343) 60 637. Turto apžiūra vyks 2020 m. rugsėjo 24, 25 d. 9-12 val. (apžiūros laiką būtina suderinti iš anksto).

11. Konkurso dalyvių vokai su paraiškomis priimami darbo dienomis iki 2020 m. rugsėjo 28 d. 16.30 val. atsiuntus paštu arba pateikus į priimamąjį, adresu Laisvės g. 2, Kalvarija.

 

 

 

 

 

Komentarus rašyti gali tik prisijungę vartotojai