Kalvarijos savivaldybė

Spausdinti
Nuotraukos autorius Haroldas Arelis

Kuriama turizmo funkcinė zona Lietuvos ir Lenkijos pasienio savivaldybėse

Dar 2018 metais Lazdijų rajono, Vilkaviškio rajono, Kalvarijos savivaldybės, Punsko, Rutkos-Tartako, Gibų, Seinų, Šipliškės, Vižainio valsčių bei Seinų miesto pasirašyta pasienio savivaldybių deklaracija buvo skirta suvienyti partnerius bendroms iniciatyvoms. Vienas iš šios deklaracijos tikslų yra sukurti Lietuvos ir Lenkijos pasienio turizmo funkcinę zoną.

Lenkijos Respublikos Dombrova Gurniča Universiteto Teritorinio ir tarporganizacinio bendradarbiavimo tyrimų instituto direktorė, profesorė Joana Kurowska-Pysz birželio 23 dieną Lazdijuose pristatė atliktos studijos „Pagrindinių elementų identifikavimas kuriant Lenkijos-Lietuvos pasienio regiono funkcinę turizmo zoną" tarpinius rezultatus. Susitikime dalyvavo Lazdijų rajono, Vilkaviškio rajono ir Kalvarijos savivaldybių atstovai, kiti suinteresuoti asmenys. Šios studijos rengimą finansuoja Europos Komisija.

Pasienio partneriai identifikavo 4 turizmo plėtros koncepcijas:

  • 1 koncepcija „Kerintis pasienis". Pagrindiniai motyvai šiai koncepcijai - mistika, paslaptingumas, per visą pasienio teritoriją besitęsianti pasakų aura ir kraštovaizdis, viliojantis turistus gamtos grožiu, įdomiomis vietomis ir objektais, susijusiais su legendomis, pasakomis, turtinga ir įvairialype liaudies kultūra.
  • 2 koncepcija „Paslaptingas jotvingių kraštas". Pagrindiniai motyvai šiai koncepcijai - jotvingių paslaptingos genties, kuri ankstyvaisiais viduramžiais gyveno šiame krašte, istorijos ir kultūros paveldas, kurie dabar egzistuoja kaip turistiniai pasienio regiono objektai.
  • 3 koncepcija „Žaliasis nuošalys - lėtasis turizmas ir sveika gyvensena". Pagrindiniai motyvai šiai koncepcijai yra teritorijos, esančios už vartotojiško turizmo ribų, unikalios gamtinės vertybės ir nuostabūs kraštovaizdžiai, kaip tvaraus ir ekologiško, „lėtojo" turizmo potencialas.
  • 4 koncepcija „Bendras paveldas". Pagrindiniai motyvai šiai koncepcijai - nematerialus ir materialus istorinis ir kultūrinis paveldas, įskaitant įvairius istorinius paminklus, atminties vietas, muziejus ir teminius maršrutus, kurie apjungiami kultūrine paslaugų pasiūla per renginius, rankdarbių dirbtuves, folkloro muges.

Kviečiame turizmo paslaugų sektoriaus atstovus: apgyvendinimo, maitinimo įstaigų, turizmo įrangos nuomos, kaimo turizmo paslaugų teikėjus, kultūros įstaigas, nevyriausybines organizacijas, bendruomenes ir kitus suinteresuotus asmenis, kurių veikla susijusi su turizmu,  prisijungti prie vienos iš keturių darbo grupių.

Ekspertė pabrėžė, kad vykdant pasienio bendradarbiavimą svarbu skatinti ne tik savivaldos institucijų įsitraukimą į bendras veiklas, bet taip pat labai svarbu įtraukti nevyriausybinį sektorių ir verslo bendruomenę naujų turizmo produktų kūrimui. Būsima pasienio turizmo funkcinė zona bus kuriama novatorišku pasienio bendradarbiavimo modeliu, kuriame dalyvaus skirtingos suinteresuotųjų šalių grupės. Parengta turizmo funkcinės zonos Lietuvos ir Lenkijos pasienio savivaldybėse studija visuomenei bus pristatyta 2021 metų kovo mėnesį.

 


 

 

 

Komentarus rašyti gali tik prisijungę vartotojai