Kalvarijos savivaldybė

Spausdinti
Nuotraukos autorius Haroldas Arelis

Susitikimas su Marijampolės apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovėmis


Liepos 14 d. Kalvarijos savivaldybės administracijoje aptarta vaiko teisių apsaugos situacija Kalvarijos savivaldybėje.

Susitikime dalyvavo Kalvarijos savivaldybės meras Vincas Plikaitis, mero pavaduotojas Kęstutis Bagdanavičius, Kalvarijos savivaldybės administracijos direktorius Kęstas Spūdys, Socialinių reikalų skyriaus vedėja Nijolė Silickienė, Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė Rūta Kučinskienė, Marijampolės apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus patarėja Kalvarijoje Erika Stankevičienė ir Marijampolės apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja Dovilė Burbaitė.

Susitikimo metu buvo pasidžiaugta, kad laikinoji vaiko priežiūra yra pasiteisinęs institutas. Nuosekliai darban, suteikiama visapusiška pagalba krizę patiriančioms šeimoms bei stengiamasi neatskirti vaiko nuo šeimos.

Svarbu pažymėti, kad 2020 m. nė vienam Kalvarijos savivaldybės vaikui nebuvo nustatyta globa globos namuose.

Taip pat aptartos Kalvarijos savivaldybėje teikiamos paslaugos: pagal poreikį užtikrinamas socialinių pedagogų ir psichologų darbas su vaikais ugdymo įstaigose, vaikams su sunkia negalia užtikrinamos integralios pagalbos paslaugos į namus, vaikams, turintiems negalią, pagalba organizuojama kompleksinių paslaugų pagrindu, Kalvarijos savivaldybės socialinių paslaugų centro teikiama pavėžėjimo paslauga.

Kalvarijos savivaldybė išsiskiria bendruomeniškumu, tarpinstituciniu bendradarbiavimu. Šeimoms pagalbą teikia seniūnai, kurie bendradarbiauja su vaiko teisių apsaugos specialistais.

Kalbėtasi ir apie vaikų teises į sveikatos priežiūros paslaugas - psichiatro pagalbą. Aptarta galimybė  susitikti su Sveikatos priežiūros centro vadovybe bei apsvarstyti galimybes vaikų psichiatro paslaugas teikti Kalvarijos mieste.

 


 

Komentarus rašyti gali tik prisijungę vartotojai