Kalvarijos savivaldybė

Spausdinti
Nuotraukos autorius Haroldas Arelis
Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondas
Paramos maisto produktais dalijimas Kalvarijos savivaldybėje
Normal 0 19 false false false LT X-NONE X-NONE

 Informuojame, kad nuo 2018 m. balandžio 13 d. iki 2018 m. balandžio 19 d. Kalvarijos savivaldybėje bus dalijama parama maisto produktais.

Asmenys, pateikę prašymus nuo 2018 m. sausio 2 d. iki kovo 10 d., raginami pasiimti maisto produktus pagal deklaruotos gyvenamosios vietos seniūnijas savo seniūnijų (Akmenynų, Liubavo, Sangrūdos sen.) centruose kiekvieną darbo dieną nuo 09.00 val. iki 17.00 val.

 Kalvarijos seniūnijos gyventojams parama maisto produktais bus dalijama Ugniagesių g. 18 , Kalvarijoje (Kalvarijos parapijos Caritas patalpose ):

Balandžio 13 d. 10.00-17.00 val.

Balandžio 14 d. 10.00-17.00 val.

Balandžio 16d. 10.00-17.00 val.

Balandžio 17 d. 10.00-17.00 val.

 Balandžio 18 d. 10.00-17.00 val.

Balandžio 19 d. 10.00-17.00 val.

         

Su savimi turėti asmens dokumentą.

Informuojame, kad prašymai paramai maisto produktais gauti, Kalvarijos savivaldybės administracijos socialinių reikalų skyriuje  ir seniūnijose pagal gyvenamąją vietą priimami:

Birželio mėn. dalijimui nuo balandžio 3 d. iki gegužės 10 d. ______________________________________________________________________________________________
Normal 0 19 false false false LT X-NONE X-NONE
 
Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo (toliau - EPLSAF) tikslas skatinti socialinę sanglaudą Europos Sąjungoje, padedant siekti strategijos „Europa 2020" tikslo sumažinti žmonių, kuriems gresia skurdas ir (ar) socialinė atskirtis, skaičių.

Lietuvoje EPLSAF lėšomis yra padedama vargingai gyvenantiems žmonėms patenkinti pačius būtiniausius jų poreikius (nuo 2014 m. šešis kartus per metus dalinami ilgo galiojimo baziniai maisto produktai, tokie kaip cukrus, aliejus, įvairios kruopos, makaronai, mėsos konservai ir kt.). Nuo 2018 m. papildomai yra planuojama du kartus per metus dalinti higienos prekes (šampūnas, skalbimo priemonės, muilas). Higienos prekės bus dalinamos tuo pačiu metu, kaip ir maisto produktai.

EPLSAF parama yra startinis laiptelis, kad toliau asmuo galėtų lankyti mokymo kursus, pavyzdžiui, remiamus iš Europos socialinio fondo lėšų, gauti darbą, integruotis į visuomenę ir t.t.

2014-2020 m. laikotarpiu Lietuvai skirta 90,8 mln. eurų (iš jų, 77,2 EPLSAF lėšos).

EPLSAF tikslinė grupė - asmenys, kurių vidutinės mėnesinės pajamos neviršija Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų valstybės remiamų pajamų (toliau - VRP) 1,5 dydžio per mėnesį, su galimomis išimtimis (kai pajamos gali viršyti 1,5 VPR dydį, bet negali viršyti 2 VRP dydžių vienam asmeniui per mėnesį).

 

Šiuo metu visose Lietuvos savivaldybėse yra įgyvendinamas projektas „Parama maisto produktais IV", finansuojamas iš EPLSAF lėšų.

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia - 2017 m. sausio 1 d.

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga - 2018 m. gruodžio 31 d.

Projekto vykdytojas - Europos socialinio fondo agentūra.

Projekto partneriai - savivaldybių administracijos, labdaros ir paramos fondas „Maisto bankas", Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija ir Marijampolės karšto samariečių bendrija.

Šio projekto metu asmenims, turintiems teisę gauti EPLSAF paramą, bus dalijami 17 skirtingų rūšių maisto produktai 6 kartus per metus. Dalijimo grafikus Kalvarijos savivaldybėje galite rasti čia.

 
Paskutinis atnaujinimas: 2018-04-09 13:24:41