Kalvarijos savivaldybė

Spausdinti
Nuotraukos autorius Haroldas Arelis
Biosferos poligonas

KALVARIJOS BIOSFEROS POLIGONO
IR JO ZONŲ RIBŲ PLANO BEI
NUOSTATŲ PROJEKTAS

PROJEKTAS:

Steigiamų saugomų teritorijų (draustinių - Adomiškio pelkė, Aukštojo tyro telmologinis draustinis (esamo draustinio ribų korektūra), Aukštųjų Panerių geležinkelio tunelis, Baltosios Ančios upė ir jos slėniai (esamo draustinio ribų korektūra), Didžiagirio miškas, Dirvonų ežerėliai ir pelkės, Gemeliškio kaimo pievos, Jurgelionių pievos, Laukesos pelkės, Margupio kadagynas, Meškų pievos, Paąžuolynės durpynas, Rūžo ežeras, Stojų pievos, Svirplinės pelkė, Šaltuonos upės slėnis, Šventosios upės slėnio pievos, Žaliosios pievos; biosferos poligonų - Kuršių marių biosferos poligonas, Kalvarijos biosferos poligonas) ribų specialiųjų planų ir nuostatų parengimas

PLANAVIMO ORGANIZATORIUS:

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos

OBJEKTAS:

Kalvarijos biosferos poligonas
Marijampolės apskritis
Kalvarijos savivaldybė

DARBŲ RŪŠIS:

Rajono lygmens specialusis planas,
tvirtinamas LR aplinkos ministro

TURINYS:

I. Tekstinė dalis. Aiškinamasis raštas

II. Grafinė dalis. Kalvarijos biosferos poligono ir jo zonų ribų planas M 1:10 000

III. Kalvarijos biosferos poligono nuostatai

Grafinė dalis. Kalvarijos biosferos poligono ribų planas (1 lapas)

Grafinė dalis. Kalvarijos biosferos poligono ribų planas (2 lapas)

Grafinė dalis. Kalvarijos biosferos poligono ribų planas (3 lapas)

Grafinė dalis. Kalvarijos biosferos poligono ribų planas (4 lapas)

 
Paskutinis atnaujinimas: 2011-12-01 14:06:12