Kalvarijos savivaldybė

Spausdinti
Nuotraukos autorius Haroldas Arelis

Vyks Kalvarijos savivaldybės tarybos 60-asis posėdis


                                                                                                                                     PROJEKTAS

Kalvarijos savivaldybės tarybos 60-ojo posėdžio,

vyksiančio 2022 m.  spalio 6 d. 10.00 val.

Kalvarijos savivaldybės administracijos salėje (Laisvės g. 2, Kalvarija),

darbotvarkė

 

1. Dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T-18 „Dėl piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo Kalvarijos savivaldybėje tvarkos aprašo tvirtinimo" pakeitimo (Nr. 179).

2. Dėl vidutinių kuro kainų, taikomų būsto šildymo išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijoms skaičiuoti, patvirtinimo (Nr. 180).

3. Dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. T-113 (1.5E) „Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo Kalvarijos savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo (Nr. 182).

4. Dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 11 d. sprendimo Nr. T-228 „Dėl Akredituotų socialinės priežiūros paslaugų teikimo Kalvarijos savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo (Nr. 183).

5. Dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 28 d. sprendimo Nr. T-213 (1.5E) „Dėl Kalvarijos savivaldybės užimtumo didinimo 2022 m. programos tvirtinimo" pakeitimo (Nr. 186).

Pranešėja Nijolė Silickienė, Socialinių reikalų skyriaus vedėja.

 

6. Dėl nekilnojamojo turto perdavimo Kalvarijos savivaldybės administracijai valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise (Nr. 168).

7. Dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos 2022-05-03 sprendimo Nr. T-89 (1.5E) ,,Dėl Kalvarijos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų paskirstymo ir naudojimo Kalvarijos savivaldybės susisiekimo infrastruktūros objektams finansuoti prioritetų sąrašų patvirtinimo" pakeitimo (Nr. 189).

8. Dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos 2022-05-23 sprendimo Nr. T-90 (1.5E) ,,Dėl Kalvarijos savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis finansuojamų savivaldybės ar viešųjų įstaigų, kurių dalininkė yra savivaldybė, savivaldybės įmonių valdomų vietinės reikšmės kelių objektų sąrašo patvirtinimo" pakeitimo (Nr. 191n).

9. Dėl leidimo Kalvarijos savivaldybės kultūros centrui pirkti tarnybinį automobilį (Nr. 196).

10. Dėl finansinio turto investavimo ir perdavimo viešajai įstaigai Kalvarijos ligoninei (Nr. 197).

Pranešėjas Almantas Giraitis, Ūkio skyriaus vedėjas.

 

11. Dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 13 d. sprendimo Nr. T-117 „Dėl Kalvarijos savivaldybės strateginio planavimo rengimo ir įgyvendinimo priežiūros komisijos ir jos veiklos nuostatų tvirtinimo" pakeitimo (Nr. 181).

12. Dėl prekybos įkainių Kalvarijos turgavietėje, priklausančioje UAB „Kalvarijos komunalininkas", nustatymo (Nr. 188).

13. Dėl atstovų delegavimo į Marijampolės regiono integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo koordinavimo darbo grupę (Nr. 190).

Pranešėja Rūta Kučinskienė, Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus vedėja.

 

14. Dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 18 d. sprendimo Nr. T-44 ,,Dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos komitetų sudarymo" pakeitimo (Nr. 193n).

15. Dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T-103 ,,Dėl Kalvarijos savivaldybės antikorupcijos komisijos sudarymo" pakeitimo (Nr. 194n).

16. Dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T-101 ,,Dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos etikos komisijos" (Nr. 195n).

Pranešėja Inga Lanskoronskė, Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėja.

 

17. Dėl Kalvarijos savivaldybės neformaliojo švietimo įstaigų klasių (grupių) ir mokinių skaičiaus 2022-2023 mokslo metams patvirtinimo (Nr. 184).

18. Dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 30 d. sprendimo Nr. T-236 „dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus Kalvarijos savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo" pakeitimo (Nr. 187).

Pranešėja Erika Stankevičienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja.

 

19. Dėl teisės akto pripažinimo netekusiu galios (Nr. 185).

Sigutė Matulevičiūtė-Jodelienė Savivaldybės gydytoja, vyriausias specialistas.

 

20. Dėl Kalvarijos savivaldybės 2022 metų biudžeto tikslinimo (Nr. 192n).

Pranešėja Laima Trečiokienė, Finansų ir biudžeto planavimo skyriaus vedėja.

_________________________

 

 

Komentarus rašyti gali tik prisijungę vartotojai