Kalvarijos savivaldybė

Spausdinti
Nuotraukos autorius Haroldas Arelis

Nuo š. m. rugsėjo 1 d. startuoja atnaujinta priešmokyklinio ugdymo bendroji programa


Nuo š. m. rugsėjo 1 d. priešmokyklinio ugdymo pedagogai pradės darbą su atnaujinta Priešmokyklinio ugdymo bendrąja programa. Programos tikslas - atsižvelgiant į kiekvieno vaiko patirtį, galias, ugdymosi poreikius, vadovaujantis humanistinėmis, demokratinėmis vertybėmis, užtikrinti palankias asmenybės raidos ir ugdymo(si) sąlygas, padėti pasirengti sėkmingai pradėti mokytis mokykloje. Nacionalinė švietimo agentūra organizavo priešmokyklinio ugdymo pedagogams skirtus kvalifikacijos tobulinimo mokymus, susijusius su turinio atnaujinimu. Tai 40 akad. val. kvalifikacijos tobulinimo programa „Kaip kūrybiškai ir kokybiškai įgyvendinti atnaujintą priešmokyklinio ugdymo programą ?". Šiuose mokymuose dalyvauja ir mūsų savivaldybės 2 komandos (įstaigos vadovas ir priešmokyklinio ugdymo pedagogas). Pedagogai, įgiję žinių, toliau savivaldybėje vykdys gerosios patirties sklaidą, susijusią su atnaujintos Priešmokyklinio ugdymo programos praktiniu įgyvendinimu.

Š. m. birželio 7 d. Kalvarijos vaikų lopšelyje-darželyje „Žilvitis" įvyko savivaldybės priešmokyklinio ugdymo pedagogų pasitarimas, kuriame buvo aptarta programos ugdymosi turinys, kas keičiasi, pasiekimai ir jų sritys, pasiekimų lygių požymiai, naudojimasis metodinėmis rekomendacijomis „Patirčių erdvės" ir „Žaismė ir atradimai". Šių leidinių metodinis pagrindas - projektai. Projektų metodas yra tinkamas priešmokyklinio amžiaus vaikams: jis susijęs su santykiais, susitarimais, vaikų veiklos prasmingumu, „ugdymu kiekvienam ir visiems". Dalyvaudami rekomenduojamuose projektuose, vaikai turės galimybių įgyti Priešmokyklinio ugdymo bendrojoje programoje numatytas kompetencijas ir taip pasirengti mokytis mokykloje. Rekomendacijose daugiau dėmesio skiriama vaikų informatinio mąstymo, inžinerinio, gamtamokslinio, matematinio (STEAM) ugdymo pradmenims. Pedagogai, dalyvavę mokymuose, pasidalino turima informacija. Pasitarime buvo nuspręsta pasirengti pasiekimų vertinimo formą, kuria naudosis visi savivaldybės priešmokyklinio ugdymo pedagogai.

Sėkmingas startas - tinkamai pasirengęs priešmokyklinio ugdymo pedagogas. Tik tuomet bus galima organizuoti įdomias, prasmingas, tikslingas, šiuolaikiškas ir į 5-6 m. vaikų iniciatyvas orientuotas veiklas, kurios padės vaikams augti ir bręsti kaip asmenybėms, išsiugdyti kompetencijas, numatytas atnaujintoje priešmokyklinio ugdymo programoje ir šitaip pasirengti mokytis mokykloje.

 

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus informacija

 

Komentarus rašyti gali tik prisijungę vartotojai