Kalvarijos savivaldybė

Spausdinti
Nuotraukos autorius Haroldas Arelis
Asmens duomenų apsauga

 

2018-05-25, visoje Europos Sąjungoje įsigaliojo Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR), kuris didina įmonių, įstaigų ir organizacijų atsakomybę už deramą asmens duomenų tvarkymą, o asmenims suteikia daugiau galimybių kontroliuoti, kur ir kaip naudojami jų duomenys.

BDAR įgyvendinimo ir vykdymo kontrolę Kalvarijos savivaldybės administracijoje (toliau - Administracija) užtikrina paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas. Dėl iškilusių klausimų, susijusių su asmens duomenų apsauga, kreipkitės el. paštu vida.vasiliauskiene@kalvarija.lt.

Duomenų subjektai turi šias teises, įtvirtintas Bendrajame duomenų apsaugos reglamente:

  • teisę gauti informaciją apie savo asmens duomenų tvarkymą;
  • teisę susipažinti su savo asmens duomenimis;
  • teisę reikalauti ištaisyti asmens duomenis ar papildyti neišsamius duomenis;
  • teisę reikalauti ištrinti asmens duomenis („teisė būti pamirštam");
  • teisę apriboti savo asmens duomenų tvarkymą;
  • teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys;
  • teisę į asmens duomenų perkeliamumą;
  • teisę reikalauti, kad nebūtų taikomos tik automatizuotų asmens duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą, grindžiamas sprendimas.

Dėl savo teisių įgyvendinimo galite kreiptis į Administraciją teikiant prašymą:

DUOMENŲ SUBJEKTO PRAŠYMO ĮGYVENDINTI DUOMENŲ SUBJEKTO TEISES FORMA

Daugiau informacijos galite rasti: 

DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA

Kalvarijos savivaldybės administracija rūpinasi duomenų saugumu, gerbia ir saugo visų suinteresuotų šalių privatumą. Susipažinkite su:

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖMIS

VAIZDO STEBĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

SLAPUKŲ POLITIKA 


 
Paskutinis atnaujinimas: 2021-04-01 16:27:38