Kalvarijos savivaldybė

Spausdinti
Nuotraukos autorius Haroldas Arelis

Vyks Kalvarijos savivaldybės tarybos 33-iasis posėdis


PROJEKTAS

 

Kalvarijos savivaldybės tarybos 33-iojo posėdžio,

vyksiančio 2021 m. balandžio 29 d.  10.00 val. nuotoliniu būdu,

darbotvarkė

 

 

1. Dėl Kalvarijos sav. Akmenynų pagrindinės mokyklos 2020 metų veiklos ataskaitos (Nr. 73).

Pranešėja Alė Marija Sidarienė, Kalvarijos sav. Akmenynų pagrindinės mokyklos direktorė.

2. Dėl Kalvarijos sav. Liubavo Juozo Montvilos pagrindinės mokyklos 2020 metų veiklos ataskaitos (Nr. 74).

Pranešėja Romualda Jankevičiūtė, Kalvarijos sav. Liubavo Juozo Montvilos pagrindinės mokyklos direktorė.

3. Dėl Kalvarijos sav. Jungėnų pagrindinės mokyklos 2020 metų veiklos ataskaitos (Nr. 81).

Pranešėja Nijolė Babeckienė, Kalvarijos sav. Jungėnų pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja, atliekanti direktoriaus pareigas.

4. Dėl Kalvarijos gimnazijos 2020 metų veiklos ataskaitos (Nr. 82).

Pranešėja Dijana Kavaliauskienė, Kalvarijos gimnazijos direktorė.

5. Dėl Kalvarijos sav. Sangrūdos gimnazijos 2020 metų veiklos ataskaitos (Nr. 83).

Pranešėja Vida Šalčiuvienė, Kalvarijos sav. Sangrūdos gimnazijos direktorė.

6. Dėl Kalvarijos vaikų lopšelio-darželio „Žilvitis" 2020 metų veiklos ataskaitos (Nr. 80).

Pranešėja Janina Bukevičienė, Kalvarijos vaikų lopšelio-darželio „Žilvitis" direktoriaus pavaduotoja, atliekanti direktoriaus pareigas.

7. Dėl Kalvarijos meno mokyklos 2020 metų veiklos ataskaitos (Nr. 79).

Pranešėjas Juozas Ciprisevičius, Kalvarijos meno mokyklos direktorius.

8. Dėl Kalvarijos sporto centro 2020 metų veiklos ataskaitos (Nr. 84).

Pranešėjas Edvardas Venslova, Kalvarijos sporto centro direktorius.

9. Dėl Kalvarijos savivaldybės kultūros centro 2020 metų veiklos ataskaitos (Nr. 77).

Pranešėja Laima Kupstienė, Kalvarijos savivaldybės kultūros centro direktorė.

10. Dėl Kalvarijos savivaldybės viešosios bibliotekos 2020 metų veiklos ataskaitos (Nr. 78).

Pranešėja Laima Karpavičienė, Kalvarijos savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė.

11. Dėl viešosios įstaigos Kalvarijos ligoninės 2020 metų veiklos ataskaitos ir vadovo tarnybinio atlyginimo kintamosios dalies nustatymo (Nr. 86).

Pranešėja Kristina Škarnulienė, VšĮ Kalvarijos ligoninės direktorė.

12. Dėl viešosios įstaigos Kalvarijos pirminės sveikatos priežiūros centro 2020 metų veiklos ataskaitos ir vadovo tarnybinio atlyginimo kintamosios dalies nustatymo (Nr. 87).

Pranešėja Ilona Aleksienė, VšĮ Kalvarijos pirminės sveikatos priežiūros centro vyriausioji gydytoja.

13. Dėl viešosios įstaigos Sangrūdos ambulatorijos 2020 metų veiklos ataskaitos ir vadovo tarnybinio atlyginimo kintamosios dalies nustatymo (Nr. 88).

Pranešėja Laimutė Rėkienė, VšĮ Sangrūdos ambulatorijos vyriausioji gydytoja.

14. Dėl Kalvarijos globos ir užimtumo centro 2020 metų veiklos ataskaitos (Nr. 90).

Pranešėja Lina Saladuonienė, Kalvarijos globos ir užimtumo centro direktorė.

15. Dėl Kalvarijos savivaldybės šeimos globos namų 2020 metų veiklos ataskaitos (Nr. 91).

Pranešėja Oksana Vasiliauskienė, Kalvarijos savivaldybės šeimos globos namų direktorė.

16. Dėl Kalvarijos socialinių paslaugų centro 2020 metų veiklos ataskaitos (Nr. 99).

Pranešėja Eglė Raškauskienė, Kalvarijos socialinių paslaugų centro direktorė.

17. Dėl Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriaus (administracijos) 2020 metų veiklos ataskaitos (Nr. 71).

Pranešėjas Karolis Babeckas, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas.

18. Dėl Kalvarijos savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2020 metų veiklos ataskaitos (Nr. 97).

Pranešėjas Tomas Lužanskis, savivaldybės kontrolierius.

19. Dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos ir mero 2020 metų veiklos ataskaitos (Nr. 96).

Pranešėjas Vincas Plikaitis, savivaldybės meras.

20. Dėl Kalvarijos savivaldybės seniūnijų seniūnaičių sueigos ir išplėstinės seniūnaičių sueigos nuostatų patvirtinimo (Nr. 69).

21. Dėl Kalvarijos savivaldybės vietos gyventojų apklausos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. 76).

22. Dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. T-44-1 „Dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos veiklos reglamento" 165 punkto pakeitimo (Nr. 93).

23. Dėl Kalvarijos savivaldybės valdomų uždarųjų akcinių bendrovių direktorių darbo apmokėjimo tvarkos patvirtinimo (Nr. 98).

24. Dėl viešosios įstaigos Nemuno euroregiono Marijampolės biuro likvidavimo (Nr. 100).

Pranešėja Aušra Stadalytė, Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėja.

25. Dėl Kalvarijos savivaldybės nekilnojamųjų daiktų pardavimo elektroninio aukciono būdu dalyvio registravimo mokesčio nustatymo (Nr. 95).

26. Dėl 2021 m. Kalvarijos savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis finansuojamų vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių tiesimo, taisymo (remonto), rekonstravimo, priežiūros, saugaus eismo sąlygų užtikrinimo, šių kelių inventorizavimo objektų sąrašo pakeitimo (Nr. 101).

27. Dėl UAB „Kalvarijos komunalininkas" 2019-2021 metų veiklos plano papildomų investicijų ir 2022-2024 metų veiklos plano patvirtinimo (Nr. 102).

Pranešėjas Almantas Giraitis, Ūkio ir urbanistikos skyriaus vedėjas.

28. Dėl viešosios įstaigos Sangrūdos ambulatorijos pareigybių sąrašo patvirtinimo (Nr. 72).

29. Dėl Kalvarijos savivaldybės 2021 metų socialinių paslaugų plano tvirtinimo (Nr. 92n).

Pranešėja Nijolė Silickienė, Socialinių reikalų skyriaus vedėja.

30. Dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 2 d. sprendimo Nr. T-176 „Dėl gyvenamojo namo įsigijimo įgyvendinant projektą „Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centro tinklo plėtra Kalvarijos savivaldybėje" pakeitimo (Nr. 89).

31. Dėl Kalvarijos savivaldybės 2018-2024 metų strateginio plėtros plano 2020 metų įgyvendinimo ataskaitos (Nr. 94).

Pranešėja Vida Tumelienė, Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus vedėja.

32. Dėl Kalvarijos savivaldybės jaunimo projektų finansavimo tvarkos aprašo pakeitimo (Nr. 75).

Pranešėja Viktorija Kubiliūtė, Bendrųjų reikalų skyriaus vyriausioji specialistė (jaunimo reikalų koordinatorė).

33. Dėl Kalvarijos savivaldybės mokyklų priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių skaičiaus 2021-2022 mokslo metais nustatymo (Nr. 85).

Pranešėja Marija Kabelkienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė.

34. Dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T-35 „Dėl Kalvarijos savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2020 metų priemonių vykdymo ataskaitos ir 2021 metų priemonių vykdymo sąmatos tvirtinimo" 2 punktu patvirtintos Kalvarijos savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2021 metų priemonių vykdymo sąmatos keitimo (Nr. 103).

Pranešėjas Romas Eidukaitis, vyriausiasis specialistas gamtosaugai ir kultūros vertybių apsaugai.

 

 

 

 

Meras                                                                                                     Vincas Plikaitis

Komentarus rašyti gali tik prisijungę vartotojai