Kalvarijos savivaldybė

Spausdinti
Nuotraukos autorius Haroldas Arelis
2012 m. spalio 23 d., 11 val. numatomas nuolatinės statybos komisijos posėdis

 

0,9170 ha ploto žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5186/0003:264), Kušliškių k., Kalvarijos sav. detalusis planas.

Eil. Nr.

Teikiamų peržiūrėti ir derinti detaliųjų planų projektai

Aiškinamieji raštai, brėžiniai

Rengėjai

Derinimo rezultatai

1.

0,9170 ha ploto žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5186/0003:264), Kušliškių k., Kalvarijos sav. detalusis planas.

  (11.3 Mb) 

Projekto vadovas architektas L. Masilionis, tel: 8-686-52808

nesuderinta

 

 
Paskutinis atnaujinimas: 2012-10-23 15:48:34