Kalvarijos savivaldybė

Spausdinti
Nuotraukos autorius Haroldas Arelis

Vyks Kalvarijos savivaldybės tarybos 34-asis posėdis


PROJEKTAS

 

Kalvarijos savivaldybės tarybos 34-ojo posėdžio,

vyksiančio nuotoliniu būdu 2021 m. gegužės 27 d.  10.00 val.,

darbotvarkė

 

1. Dėl Kalvarijos vaikų lopšelio-darželio „Žilvitis" darbo vasarą (Nr. 104).

2. Dėl Kalvarijos savivaldybės vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų finansavimo ir organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. 105).

3. Dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T-3 „Dėl Kalvarijos savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo (Nr. 106).

4. Dėl Kalvarijos savivaldybės viešosios bibliotekos didžiausio leistino pareigybių, finansuojamų iš savivaldybės biudžeto, skaičiaus nustatymo (Nr. 112).

Pranešėja Marija Kabelkienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė.

5. Dėl materialaus ilgalaikio ir trumpalaikio turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise (Nr. 108).

6. Dėl materialaus ilgalaikio ir trumpalaikio turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise (Nr. 109).

7. Dėl kompiuterinės įrangos perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jos perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise (Nr. 110).

8. Dėl Būstų nuomos iš fizinių ar juridinių asmenų ir jų subnuomos asmenims ir šeimoms, turintiems teisę į socialinio būsto nuomą Kalvarijos savivaldybėje, tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. 111).

9. Dėl leidimo Kalvarijos savivaldybės kultūros centrui sudaryti negyvenamųjų patalpų panaudos sutartį su Kalvarijos savivaldybės šeimos globos namais (Nr. 113).

10. Dėl 2014 m. sausio 21 d. negyvenamųjų patalpų panaudos sutarties Nr. 1 pakeitimo (Nr. 114).

11. Dėl Kalvarijos savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo tvirtinimo (Nr. 116).

Pranešėjas Almantas Giraitis, Ūkio ir urbanistikos skyriaus vedėjas.

12. Dėl Kalvarijos savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo nuostatų patvirtinimo (Nr. 107).

13. Dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T-103 „Dėl dalyvavimo programoje „Wifi4EU" pakeitimo (Nr. 117).

Pranešėja Vida Tumelienė, Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus vedėja.

14. Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo Kalvarijos savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. 115).

Pranešėja Nijolė Silickienė, Socialinių reikalų skyriaus vedėja.

15. Dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T-101 „Dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos etikos komisijos" pakeitimo (Nr. 118).

Pranešėja Aušra Stadalytė, Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėja.

 

 

Meras                                                                                                     Vincas Plikaitis

Komentarus rašyti gali tik prisijungę vartotojai