Kalvarijos savivaldybė

Spausdinti
Nuotraukos autorius Haroldas Arelis

Vyks Kalvarijos savivaldybės tarybos 55-asis posėdis


Kalvarijos savivaldybės mero

2022 m. birželio 16 d. potvarkio Nr. M-31

priedas

 

 

                                                                                                                                    

Kalvarijos savivaldybės tarybos 55-ojo posėdžio,

vyksiančio 2022 m. birželio 22 d. 10.00 val.

Kalvarijos savivaldybės administracijos salėje (Laisvės g. 2, Kalvarija),

darbotvarkė

 

1. Dėl turto (metodinių leidinių) perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise (Nr. 108).

2. Dėl turto perdavimo Kalvarijos savivaldybės socialinių paslaugų centrui (Nr. 109).

3. Dėl Kalvarijos savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo tvirtinimo (Nr. 110).

4. Dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 30 d. sprendimo Nr. T-240 „Dėl Kalvarijos savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčio dydžio apskaičiavimo" pakeitimo (Nr. 111).

5. Dėl leidimo įregistruoti buveinę (Nr. 113).

6. Dėl Kalvarijos savivaldybės socialinio būsto nuomos mokesčio dydžio nustatymo (Nr. 114).

7. Dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 11 d. sprendimo Nr. T-223 „Dėl ilgalaikio materialiojo turto perdavimo viešajai įstaigai Kalvarijos ligoninei valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį" pakeitimo (Nr. 122).

8. Dėl ilgalaikio materialiojo turto perdavimo viešajai įstaigai Kalvarijos pirminės sveikatos priežiūros centrui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį (Nr. 123).

9. Dėl teisės akto pripažinimo netekusiu galios (Nr. 103).

Pranešėjas Almantas Giraitis, Ūkio skyriaus vedėjas.

 

10. Dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 11 d. sprendimo Nr. T-228 „Dėl Akredituotų socialinės priežiūros paslaugų teikimo Kalvarijos savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo (Nr. 115).

11. Dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos 2018 m. liepos 26 d. sprendimo Nr. T-150 „Dėl Socialinės priežiūros paslaugų teikimo Kalvarijos savivaldybės šeimos globos namuose tvarkos aprašo tvirtinimo" pripažinimo netekusiu galios (Nr. 116).

12. Dėl Dienos socialinės globos paslaugų skyrimo ir teikimo Kalvarijos savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr.124).

13. Dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T-83 „Dėl piniginės socialinės paramos teikimo komisijos tvirtinimo" pakeitimo (Nr. 125).

Pranešėja Nijolė Silickienė, Socialinių reikalų skyriaus vedėja.

 

14. Dėl Kalvarijos savivaldybės 2021-2023 metų strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2021 metais ataskaitos (Nr. 120).

15. Dėl Europos teritorinio bendradarbiavimo grupės „Lenkijos ir Lietuvos tarpvalstybinė funkcinė zona" steigimo (Nr. 127).

16. Dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. T-90 „Dėl Kalvarijos savivaldybės nevyriausybinių organizacijų rėmimo programos tvarkos aprašo tvirtinimo" pakeitimo (Nr. 112).

17. Dėl Fiksuotų pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2023 metais vykdomai veiklai, tvirtinimo (Nr. 119).

18. Dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T-26 (1.5E) „Dėl Kalvarijos savivaldybės 2022-2024 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo" pakeitimo (Nr. 132).

Pranešėja Liveta Jonušienė, Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė, laikinai vykdanti skyriaus vedėjo funkcijas.

 

19. Dėl Lietuvos Respublikos 2022 metų valstybės biudžeto lėšų, skirtų Kalvarijos savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo stiprinimo iniciatyvoms skatinti, paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. 117).

20. Dėl Vaikų priėmimo į Kalvarijos vaikų lopšelį-darželį „Žilvitis" tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. 118).

21. Dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T-67 „Dėl Kalvarijos savivaldybės etninės kultūros plėtros 2021-2023 metų programos ir koordinavimo grupės patvirtinimo" pakeitimo (Nr. 128).

Pranešėja Erika Stankevičienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja.

 

22. Dėl bendradarbiavimo sutarties tarp Lietuvos Respublikos Kalvarijos savivaldybės ir Lenkijos Respublikos Olecko valsčiaus (Nr. 121).

Pranešėja Irena Skroblienė, Bendrųjų reikalų skyriaus vedėja.

 

23. Dėl UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro negautų pajamų kompensavimo (Nr. 126).

Pranešėjas Romas Eidukaitis, Architektūros, aplinkosaugos ir teritorijų planavimo skyriaus vyriausiasis specialistas.

 

24. Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų nustatymo 2022 metams (Nr. 129).

25. Dėl žemės mokesčio ir valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatų suteikimo 2022 metais (Nr. 131).

26. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio 2023 metų tarifo nustatymo (Nr. 133).

27. Dėl Kalvarijos savivaldybės 2022 metų biudžeto tikslinimo (Nr. 134).

Pranešėja Laima Trečiokienė, Finansų ir biudžeto planavimo skyriaus vedėja.

 

28. Dėl vienkartinės, tikslinės ir sąlyginės finansinės paramos skyrimo  ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. 130).

Pranešėja Jurgita Arelienė, Kalvarijos savivaldybės tarybos narė.

 

_________________________

 

Komentarus rašyti gali tik prisijungę vartotojai