Kalvarijos savivaldybė

Spausdinti
Nuotraukos autorius Haroldas Arelis

Vyks 31-asis Kalvarijos savivaldybės tarybos posėdis


PROJEKTAS

 

 

Kalvarijos savivaldybės tarybos 31-ojo posėdžio,

vyksiančio nuotoliniu būdu 2021 m. vasario 25 d.  10.00 val.

Kalvarijos savivaldybės administracijos salėje (Laisvės g. 2, Kalvarija),

darbotvarkė

 

 

1. Dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. T-115 „Dėl Kalvarijos savivaldybės antikorupcijos komisijos" pakeitimo (Nr. 22).

2. Dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. T-44-1 „Dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos veiklos reglamento" pakeitimo (Nr. 50).

Pranešėja Aušra Stadalytė, Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėja.

 

3. Dėl Kalvarijos savivaldybės 2021 metų šeimos stiprinimo programos tvirtinimo (Nr. 23).

Pranešėja Rūta Kučinskienė, tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė (vyriausioji specialistė).

 

4. Dėl leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „SLAPTAI", išdavimo Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriui (Nr. 24).

Pranešėjas Gintaras Bujauskas, vyriausiasis specialistas darbų, civilinei saugai ir mobilizacijai.

 

5. Dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T-18 „Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo Kalvarijos savivaldybėje tvarkos aprašo tvirtinimo" pakeitimo (Nr. 25).

6. Dėl pavedimo įgyvendinti iš pataisos įstaigų paleidžiamų (paleistų) asmenų socialinę integraciją (Nr. 27).

Pranešėja Nijolė Silickienė, Socialinių reikalų skyriaus vedėja.

 

7. Dėl Skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. 40).

8. Dėl viešosios įstaigos Kalvarijos ligoninės valdymo struktūros ir pareigybių sąrašo tvirtinimo (Nr. 30).

9. Dėl Kalvarijos savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo 2020 metų ataskaitos tvirtinimo (Nr. 42).

10. Dėl viešosios įstaigos Kalvarijos pirminės sveikatos priežiūros centro įstatų tvirtinimo (Nr. 44).

11. Dėl viešosios įstaigos Kalvarijos ligoninės įstatų tvirtinimo (Nr. 45).

Pranešėja Sigutė Matulevičiūtė-Jodelienė, savivaldybės gydytoja (vyriausioji specialistė).

 

12. Dėl Pasiūlymų dėl Kalvarijos savivaldybės saugomų teritorijų steigimo, jų ribų keitimo teikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. 28).

13. Dėl Kalvarijos savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2020 metų priemonių vykdymo ataskaitos ir 2021 metų priemonių vykdymo sąmatos tvirtinimo (Nr. 29).

Pranešėjas Romas Eidukaitis, vyriausiasis specialistas gamtosaugai ir kultūros vertybių apsaugai.

 

14. Dėl savivaldybės būsto nuomos rinkos kaina (duomenys neskelbtini) (Nr. 31).

15. Dėl savivaldybės būsto nuomos rinkos kaina (duomenys neskelbtini) (Nr. 32).

16. Dėl savivaldybės būsto nuomos rinkos kaina (duomenys neskelbtini) (Nr. 33).

17. Dėl savivaldybės būsto nuomos rinkos kaina (duomenys neskelbtini) (Nr. 34).

18. Dėl savivaldybės būsto nuomos rinkos kaina (duomenys neskelbtini) (Nr. 36).

19. Dėl ilgalaikio materialaus turto perdavimo Kalvarijos savivaldybės viešajai bibliotekai (Nr. 37).

20. Dėl Kalvarijos savivaldybės socialinių būstų nuomos mokesčio dydžio nustatymo (Nr. 38).

21. Dėl Kalvarijos savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto viešojo nuomos konkurso ir nuomos be konkurso organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo ir Kalvarijos savivaldybės nekilnojamojo turto nuomos viešojo konkurso organizavimo ir vykdymo informacinių technologijų priemonėmis tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. 39).

22. Dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. T-192 „Dėl Kalvarijos savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo tvirtinimo" pakeitimo (Nr. 41).

23. Dėl Kalvarijos savivaldybei nuosavybės teise priklausančio būsto Vazniškių k. 5-5, Kalvarijos sen., Kalvarijos sav. pardavimo (Nr. 46).

Pranešėjas Almantas Giraitis, Ūkio ir urbanistikos skyriaus vedėjas.

 

24. Dėl Vietinės rinkliavos nuostatų keitimo (Nr. 43).

25. Dėl Kalvarijos savivaldybės 2021-2023 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo (Nr. 49).

Pranešėja Vida Tumelienė, Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus vedėja.

 

26. Dėl Kalvarijos savivaldybės jaunimo projektų finansavimo tvarkos aprašo pakeitimo (Nr. 47).

Pranešėja Viktorija Kubiliūtė, Bendrųjų reikalų skyriaus vyriausioji specialistė (jaunimo reikalų koordinatorė).

 

27. Dėl Kalvarijos savivaldybės 2021 metų biudžeto tvirtinimo (Nr. 48).

Pranešėja Laima Trečiokienė, Finansų ir biudžeto planavimo skyriaus vedėja.

 

Tarybos posėdžio transliaciją galite stebėti --> https://www.youtube.com/channel/UCJALE3aFpBsHRNM9Zp7vigA

 

 

 

 

Meras                                                                                                     Vincas Plikaitis

Komentarus rašyti gali tik prisijungę vartotojai