Kalvarijos savivaldybė

Spausdinti
Nuotraukos autorius Haroldas Arelis

Vyks Kalvarijos savivaldybės tarybos 29-asis posėdis


PROJEKTAS

 

Kalvarijos savivaldybės tarybos 29-ojo posėdžio,

vyksiančio nuotoliniu būdu 2020 m. gruodžio 30 d.  10.00 val.,

darbotvarkė

 

1. Dėl Kalvarijos savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021-2025 metų bendrojo plano tvirtinimo (Nr. 244).

2. Dėl Kalvarijos savivaldybės mokyklų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) 2021-2023 metų atestacijos programų tvirtinimo (Nr. 251).

3. Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus Kalvarijos savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo (Nr. 253).

Pranešėja Vida Vasiliauskienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė.

 

4. Dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. T-106 „Dėl leidimo sudaryti negyvenamųjų patalpų panaudos sutartį su Akmenynų kaimo bendruomene" 1 punkto pakeitimo (Nr. 245).

5. Dėl ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto perdavimo Kalvarijos savivaldybės viešajai bibliotekai (Nr. 246).

6. Dėl leidimo Kalvarijos savivaldybės kultūros centrui sudaryti negyvenamųjų patalpų panaudos sutartį su Kalvarijos sav. Akmenynų pagrindine mokykla (Nr. 247).

7. Dėl Kalvarijos savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčio dydžio apskaičiavimo (Nr. 248).

8.  Dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 19 d. sprendimo Nr. T-55-7 „Dėl Kalvarijos savivaldybės būsto fondo sąrašo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašo patvirtinimo" pripažinimo netekusiu galios (Nr. 255).

Pranešėjas Almantas Giraitis, Ūkio ir urbanistikos skyriaus vedėjas.

 

9. Dėl įstojimo į asociaciją Nemuno euroregioną (Nr. 252).

Pranešėja Vida Tumelienė, Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus vedėja.

 

10. Dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. T-44-1 „Dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos veiklos reglamento" pakeitimo (Nr. 257).

Pranešėja Aušra Stadalytė, Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėja.

 

11. Dėl UAB „Kalvarijos komunalininkas" atleidimo nuo mokesčių (Nr. 249).

12. Dėl Vazniškių žemės ūkio bendrovės atleidimo nuo mokesčių (Nr. 250).

13. Dėl Kalvarijos savivaldybės biudžetinių įstaigų 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimo (Nr. 254).

14. Dėl Kalvarijos savivaldybės 2020 metų biudžeto tikslinimo (Nr. 256).

Pranešėja Laima Trečiokienė, Finansų ir biudžeto planavimo skyriaus vedėja.

 

 

 

Meras                                                                                                     Vincas Plikaitis

Komentarus rašyti gali tik prisijungę vartotojai