Kalvarijos savivaldybė

Spausdinti
Nuotraukos autorius Haroldas Arelis
Socialinė parama

 Aktualu gyventojams

 

Dėl epidemiologinės situacijos labai kviečiame gyventojus aktyviau teikti prašymus elektroniniu būdu  per e. sistemą www.spis.lt

 

    
 
 

 Socialinių reikalų skyriaus administracinės paslaugos

 

 Tvarkų aprašai:

 

Akredituotų socialinės priežiūros paslaugų teikimo Kalvarijos savivaldybėje tvarkos aprašas

Asmeninės pagalbos paslaugos teikimo ir organizavimo Kalvarijos savivaldybėje tvarkos aprašas

Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo Kalvarijos savivaldybėje tvarkos aprašas

Būsto pritaikymo neįgaliesiems tvarkos aprašas

Dėl dalyvavimo Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo projekte

Dienos socialinės globos paslaugų skyrimo ir teikimo Kalvarijos savivaldybėje tvarkos aprašas

Integralios pagalbos paslaugų teikimo Kalvarijos savivaldybėje tvarkos aprašas

Kalvarijos savivaldybės mokinių nemokamo maitinimo savivaldybės ir nevalstybinėse mokyklose tvarkos aprašas

Kalvarijos savivaldybės paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašas

Kalvarijos savivaldybės socialinės priežiūros akreditavimo ir kokybės kontrolės tvarkos aprašas

Mokėjimo už socialines paslaugas Kalvarijos savivaldybėje tvarkos aprašas

Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo Kalvarijos savivaldybėje tvarkos aprašas

Slaugos lovų paslaugų teikimo viešojoje įstaigoje Kalvarijos ligoninėje tvarkos aprašas

Socialinės reabilitacijos bendruomenėje projektų finansavimo tvarkos aprašas

Specialiojo transporto paslaugų skyrimo ir teikimo Kalvarijos savivaldybėje tvarkos aprašas

Vaikus globojančiam asmeniui (šeimai) ir socialiniam (budinčiam) globotojui pagalbos pinigų mokėjimo Kalvarijos savivaldybėje tvarkos aprašas

 

 Programos, planai:

Kalvarijos savivaldybės šeimos globos namų  2020-2023 metų priemonių planas
Kalvarijos savivaldybės 2022 metų socialinių reikalų plėtros programa
Kalvarijos savivaldybės 2022 metų socialinių reikalų plėtros programos asignavimo suvestinė
Kalvarijos savivaldybės 2022 metų socialinių paslaugų planas
Kalvarijos savivaldybės užimtumo didinimo 2022 m. programa 
Kalvarijos savivaldybės 2022 m. užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modelio įgyvendinimo programa

Įstaigos Kalvarijos savivaldybėje teikiančios socialines  paslaugas:

Įstaigos teikiančios socialines paslaugas
Įstaigos teikiančios socialinės reabilitacijos paslaugas neįgaliesiems bendruomenėje
Akredituotos socialinės priežiūros paslaugas teikiančios įstaigos
 
 
Paskutinis atnaujinimas: 2022-07-19 13:32:57