Kalvarijos savivaldybė

Spausdinti
Nuotraukos autorius Haroldas Arelis

Vyks Kalvarijos savivaldybės tarybos 25-asis posėdis


PROJEKTAS

 

Kalvarijos savivaldybės tarybos 25-ojo posėdžio,

vyksiančio 2020 m. rugsėjo 30 d.  10.00 val.

Kalvarijos savivaldybės administracijos salėje (Laisvės g. 2, Kalvarija),

darbotvarkė

 

1. Dėl Kalvarijos savivaldybės neformaliojo švietimo įstaigų klasių (grupių) ir mokinių skaičiaus 2020-2021 mokslo metams patvirtinimo (Nr. 165).

2. Dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T-85 „Dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T-49 „Dėl Kalvarijos savivaldybės gabių mokinių skatinimo tvarkos aprašo, atrankos komisijos ir jos nuostatų tvirtinimo" 2 punkto pakeitimo" pakeitimo (Nr. 185).

Pranešėja Vida Vasiliauskienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė.

3. Dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos 2018 m. liepos 26 d. sprendimo Nr. T-150 „Dėl Socialinės priežiūros paslaugų teikimo Kalvarijos savivaldybės šeimos globos namuose tvarkos aprašo tvirtinimo" pakeitimo (Nr. 167).

4. Dėl Laikino atokvėpio paslaugos teikimo ir organizavimo Kalvarijos savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. 175).

5. Dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T-18 „Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo Kalvarijos savivaldybėje tvarkos aprašo tvirtinimo" pakeitimo (Nr. 178).

6. Dėl Nepanaudotų Kalvarijos savivaldybės biudžeto lėšų piniginei socialinei paramai skaičiuoti ir mokėti panaudojimo kitoms socialinės apsaugos sritims finansuoti tvarkos (Nr. 180).

Pranešėja Nijolė Silickienė, Socialinių reikalų skyriaus vedėja.

7. Dėl Atminimo ženklų įrengimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. 166).

8. Dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T-20 „Dėl Kalvarijos savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2019 metų priemonių vykdymo ataskaitos ir 2020 metų priemonių vykdymo sąmatos tvirtinimo" 2 punktu patvirtintos Kalvarijos savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2020 priemonių vykdymo sąmatos keitimo (Nr. 177).

Pranešėjas Romas Eidukaitis, vyriausiasis specialistas gamtosaugai ir kultūros vertybių apsaugai.

9. Dėl buto (duomenys neskelbtini) pirkimo (Nr. 168).

10. Dėl buto (duomenys neskelbtini) pirkimo (Nr. 169).

11. Dėl buto (duomenys neskelbtini) pirkimo (Nr. 171).

12. Dėl buto (duomenys neskelbtini) pirkimo (Nr. 172).

13. Dėl pritarimo projektui „Kalvarijos miesto J. Kubiliaus (Nr. KV8020) ir J. Kanclerio (Nr. KV8022) gatvių kapitalinis remontas" (Nr. 170).

14. Dėl pritarimo projektui „Kalvarijos savivaldybės Santakos kaimo Vilties (Nr. KV0001) gatvės kapitalinis remontas" (Nr. 173).

15. Dėl valstybės turto panaudos sutarties nutraukimo (Nr. 179).

16. Dėl valstybės turto panaudos sutarties su Kalvarijos gimnazija nutraukimo (Nr. 181).

17. Dėl Kalvarijos savivaldybės viešajai bibliotekai perduotų negyvenamųjų patalpų (Nr. 183).

18. Dėl panaudos sutarties su Kalvarijos sav. Akmenynų pagrindine mokykla sudarymo (Nr. 189).

Pranešėjas Almantas Giraitis, Ūkio ir urbanistikos skyriaus vedėjas.

19. Dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. T-44-1 „Dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos veiklos reglamento" pakeitimo (Nr. 174).

20. Dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T-101 „Dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos etikos komisijos" pakeitimo (Nr. 184).

21. Dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T-103 „Dėl Kalvarijos savivaldybės antikorupcijos komisijos" pakeitimo (Nr. 186).

22. Dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 18 d. sprendimo Nr. T-44 „Dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos komitetų sudarymo" pakeitimo (Nr. 187).

23. Dėl UAB „Kalvarijos komunalininkas" naujos redakcijos įstatų tvirtinimo (Nr. 188).

Pranešėjas Linas Vinčiauskas, Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausiasis specialistas.

24. Dėl ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikimo Kalvarijos savivaldybėje (Nr. 176).

Pranešėja Sigutė Matulevičiūtė-Jodelienė, savivaldybės gydytoja (vyriausioji specialistė).

25. Dėl Kalvarijos savivaldybės 2020 metų biudžeto tikslinimo (Nr. 182).

Pranešėja Laima Trečiokienė, Finansų ir biudžeto planavimo skyriaus vedėja.

 

 

 

Meras                                                                                                     Vincas Plikaitis

Komentarus rašyti gali tik prisijungę vartotojai