Kalvarijos savivaldybė

Spausdinti
Nuotraukos autorius Haroldas Arelis

Vyks Kalvarijos savivaldybės tarybos 27-asis posėdis


PROJEKTAS

 

Kalvarijos savivaldybės tarybos 27-ojo posėdžio,

vyksiančio nuotoliniu būdu 2020 m. lapkričio 26 d.  10.00 val.

Kalvarijos savivaldybės administracijos salėje (Laisvės g. 2, Kalvarija),

darbotvarkė

 

1. Dėl trumpalaikio materialaus turto perdavimo Kalvarijos gimnazijai (Nr. 200).

2. Dėl trumpalaikio materialaus turto perdavimo Kalvarijos sav. Sangrūdos gimnazijai (Nr. 201).

3. Dėl trumpalaikio materialaus turto perdavimo Kalvarijos sav. Jungėnų pagrindinei mokyklai (Nr. 202).

4. Dėl valstybės turto nurašymo (Nr. 205).

5. Dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T-12 „Dėl Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo (Nr. 206).

6. Dėl Parduodamų Kalvarijos savivaldybei nuosavybės teise priklausančių būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo (Nr. 207).

7. Dėl trumpalaikio materialaus turto perdavimo Kalvarijos savivaldybės viešajai bibliotekai (Nr. 208).

8. Dėl Kalvarijos savivaldybės būsto ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų pardavimo tvarkos aprašo tvirtinimo (Nr. 210).

9. Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos sutarties su Kalvarijos savivaldybės kultūros centru pratęsimo (Nr. 211).

10. Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Kalvarijos savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise (Nr. 212).

11. Dėl nešiojamųjų kompiuterių perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise (Nr. 213).

12.  Dėl Kalvarijos savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo tvirtinimo (Nr. 217).

Pranešėjas Almantas Giraitis, Ūkio ir urbanistikos skyriaus vedėjas.

 

13. Dėl Kalvarijos vaikų lopšelio-darželio „Žilvitis" nuostatų tvirtinimo (Nr. 209).

Pranešėja Vida Vasiliauskienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė.

 

14. Dėl viešosios įstaigos Kalvarijos ligoninės įstatų tvirtinimo (Nr. 214).

15. Dėl viešosios įstaigos Kalvarijos pirminės sveikatos priežiūros centro įstatų tvirtinimo (Nr. 215).

16. Dėl viešosios įstaigos Sangrūdos ambulatorijos įstatų tvirtinimo (Nr. 216).

Pranešėja Sigutė Matulevičiūtė-Jodelienė, savivaldybės gydytoja (vyriausioji specialistė).

 

17. Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo (Nr. 218).

18. Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo (Nr. 219).

19. Dėl ilgalaikės paskolos su daline garantija ėmimo (Nr. 220).

20. Dėl Kalvarijos savivaldybės 2020 metų biudžeto tikslinimo (Nr. 221).

Pranešėja Laima Trečiokienė, Finansų ir biudžeto planavimo skyriaus vedėja.

 

 

Meras                                                                                                     Vincas Plikaitis

Komentarus rašyti gali tik prisijungę vartotojai