Kalvarijos savivaldybė

Spausdinti
Nuotraukos autorius Haroldas Arelis
Projektas „Kultūrinio paveldo išsaugojimas ir puoselėjimas Kalvarijoje ir Suchovolėje“
  Daugiakultūris festivalis Kalvarijoje
 
  Įgyvendinant projektą „Kultūrinio paveldo išsaugojimas ir puoselėjimas Kalvarijoje ir Suchovolėje" (Nr. LT-PL-1R-076) 2019 m. sausio 25 d. įvyko daugiakultūris festivalis, kurio metu Kalvarijoje buvo atidarytas rekonstruotas Arklių pašto komplekso buvusios smuklės pastatas, kuriame įrengtas Kalvarijos krašto muziejus. Pastato atidarymo metu raudoną juostelę perkirpo Kalvarijos savivaldybės meras Vincas Plikaitis, Suchovolės valsčiaus burmistras Michal‘as Grzegorz‘as Matyskiel‘is ir UAB „Kortas" generalinė direktorė Žaneta Overlingienė, kuri simbolinį pastato raktą perdavė savivaldybės merui. Naujas patalpas pašventino Kalvarijos Švč. Mergelės Marijos vardo parapijos klebonas Algirdas Žukauskas. Į daugiakultūrį festivalį atvyko gausi pagrindinio projekto partnerio - Suchovolės valsčiaus - delegacija, vadovaujama burmistro Michal‘o Grzegorz‘o Matyskielio, taip pat Lietuvos Respublikos Seimo narys Kęstutis Mažeika, kitų miestų muziejininkai, svečiai, miesto gyventojai. Atidarymo metu pranešimą istorinės atminties tematika skaitė istorikas Alvydas Totoris.

  Festivalio koncerto metu solistė Judita Leitaitė atliko kūrinius lietuvių, lenkų, rusų, vokiečių ir jidiš kalbomis. Solistei akomponavo pianistė Živilė Survilaitė ir smuikininkė Paulina Daukšytė. Antroje koncerto dalyje skambėjo Kalvarijos pučiamųjų instrumentų ansamblio atliekama muzika.


 

Kalvarijiečiai - Trijų kultūrų centro atidaryme Suchovolėje

    Sekmadienį, rugsėjo 16 d., Kalvarijos savivaldybės vicemeras Kęstutis Bagdanavičius kartu su Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus vedėja Vida Tumeliene bei Švietimo ir ugdymo skyriaus vyriausiąja specialiste Rūta Kučinskiene dalyvavo Trijų kultūrų centro ir parodos, skirtos lenkų, žydų, totorių kultūrai, Suchovolėje atidaryme. Naujai rekonstruotame pastate taip pat įsikūrė Turizmo informacijos centras ir autobusų keleivių laukimo salė. Tai bendro projekto „Kultūrinio paveldo išsaugojimas ir puoselėjimas Kalvarijoje ir Suchovolėje" Nr. LT-PL-1R-076 viena iš įgyvendintų projekto veiklų.

   

 

Kalvarijos savivaldybės administracijos informacija


 
 
Kalvarijos kraštas pristatytas tarptautinėje parodoje ADVENTUR 2018    

                                                                                                               

Sausio 26-28 dienomis Lietuvos parodų ir kongresų centre „Litexpo" vykusioje tarptautinėje turizmo ir aktyvaus laisvalaikio parodoje „Adventur 2018" Kalvarijos savivaldybės administracija kartu su projekto „Kultūrinio paveldo išsaugojimas ir puoselėjimas Kalvarijoje ir Suchovolėje" (Nr. LT-PL-1R-076) partneriu Suchovolės valsčiumi įrengė bendrą stendą ir kvietė pažinti Kalvarijos kraštą, jos kultūrinį paveldą, istoriją, lankytinas vietas. Lankytojams buvo pristatoma išskirtinė Kalvarijos vaikų ir jaunimo klubo „Arka" sukurta karinė-istorinė ekspozicija „Molotovo linijos takais".  

Parodoje Kalvarijos kraštą pristatė istorikas Alvydas Totoris, Kalvarijos vaikų ir jaunimo klubo „Arka" nariai Robertas Degutis bei Nerijus Baliūnas bei Kalvarijos savivaldybės administracijos darbuotojai. Stendą puošė Dalios Arminienės rankų darbo tautiniais drabužiais papuoštos lėlės, lankytojai buvo kviečiami ragauti Zitos Grabauskienės šakočių, Birutės Rasimavičienės bei ŽŪB „Šaltekšnis" spausto saldaus sūrio.


Šio straipsnio turinys yra vien autoriaus nuomonė ir ji jokiu būdu neatspindi Europos Sąjungos ar 2014-2020 m. Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo „Interreg V-A Lietuva-Lenkija programos" Valdybos ir Jungtinio sekretoriato pozicijos. 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

SEMINARE "ISTORIJOS ATRADĖJAI" SUSITIKO SUCHOVOLĖS IR KALVARIJOS JAUNIMAS

Įgyvendinant projektą Nr. LT-PL-1R-076 „Kultūrinio paveldo išsaugojimas ir puoselėjimas Kalvarijoje ir Suchovolėje" pagal „Interreg V-A Lietuva-Lenkija" programą 2017 m. rugsėjo 22-25 dienomis Kalvarijos savivaldybėje, Jurgežerių k., esančioje sodyboje „Jurgežerė", vyko viena iš projekto veiklų - 13-16 metų jaunimo seminaras „Istorijos atradėjai".

12 moksleivių iš Suchovolės, lydimi dviejų suaugusiųjų, bei 12 Kalvarijos gimnazijos moksleivių, lydimi dviejų mokytojų, įgyvendino seminaro programoje numatytas veiklas. Susipažinimo vakarą moksleiviams pravedė asociacijos „Skambėjimas" choras „Sonantem" (vad. Ausma Sakalauskaitė). Seminaro metu moksleiviai dalyvavo Kalvarijos miesto istorijos pažintiniame žygyje, sprendė užduotis, turėjo galimybę šaudyti oriniu šautuvu bei lankėsi „Molotovo linijoje", esančioje Raudeniškių kaime, Kalvarijos savivaldybėje. Buvo surengtos sportinės futbolo varžybos, kuriose dalyvavo keturios komandos. Futbolo varžybų dalyviai buvo apdovanoti prizais. Kulinarinio užsiėmimo metu moksleiviai buvo mokomi pasigaminti 2 patiekalus: obuolių pyragą ir kibinus. Seminaro pabaigoje visiems dalyviams buvo įteikti sertifikatai, svečiams iš Suchovolės įteiktos dovanos - rašikliai.

Daugiau nuotraukų rasite čia 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

PASIRAŠYTOS SUTARTYS PROJEKTO „KULTŪRINIO PAVELDO IŠSAUGOJIMAS IR PUOSELĖJIMAS KALVARIJOJE IR SUCHOVOLĖJE" ĮGYVENDINIMUI

2017 m. rugpjūčio 18 d. Kalvarijos savivaldybės administracija pasirašė statybos rangos sutartį dėl smuklės pastato Dariaus ir Girėno g. 45B, Kalvarijos m., tvarkybos, kapitalinio remonto ir sklypo Dariaus ir Girėno g. 45, Kalvarijos m., sutvarkymo darbų. Rangos darbus atlieka uždaroji akcinė bendrovė „Kortas".

2017 m. rugpjūčio 29 d. Kalvarijos savivaldybės administracija pasirašė techninės priežiūros vykdymo sutartį su UAB „Optimum projektai".

Darbų metu numatoma rekonstruoti Arklių pašto komplekso buvusios smuklės pastatą, kuriame bus įrengtas Kalvarijos krašto muziejus. Muziejuje bus plačiai pristatoma Kalvarijos miesto ir krašto praeitis. Bus demonstruojami rasti geologiniai ir archeologiniai radiniai, įvairių laikotarpių istorijos ir kultūros eksponatai, planai, žemėlapiai, nuotraukos, etnografiniai darbo ir buities įrankiai bei rakandai. Dalis ekspozicijos bus skirta Kalvarijoje ir apylinkėse gyvenusių žydų, lenkų, vokiečių ir totorių tautinių mažumų kultūros paveldui.

Pagal projektą „minkštomis" veiklomis planuojami veiksmai, kurių tikslas - kultūrinio paveldo išsaugojimas ir skatinimas abiejose teritorijose. Todėl bus organizuojami daugiakultūriai festivaliai Suchovolėje ir Kalvarijoje, mokyklinio amžiaus jaunimui numatyti bendri seminarai - „Istorijos atradėjai", taip pat abu partneriai dalyvaus parodose, bus išleista knyga apie žydų istoriją ir kt. 

Projekto tikslas - skatinti kultūros paveldo išsaugojimą ir puoselėjimą Kalvarijoje ir Suchovolėje.

Projekto trukmė - 24 mėn. Projekto pradžia - 2017-03-02.

Bendra projekto vertė - 963,3 tūkst. Eur, iš kurių 85 proc. -  Europos regioninės plėtros fondo („Interreg V-A Lietuvos ir Lenkijos" bendradarbiavimo per sieną programos) lėšos, projekto partnerių dalis - 15 proc.

Kalvarijos savivaldybės administracijai tenkanti projekto lėšų dalis - 515,0 tūkst. Eur, iš jų ERPF parama - 437,8 tūkst. Eur.  

Projektas bus įgyvendintas iki 2018 m. gruodžio 31 d.


Kalvarijos savivaldybės administracija įgyvendina projektą „Kultūrinio paveldo išsaugojimas ir puoselėjimas Kalvarijoje ir Suchovolėje", Nr. LT-PL-1R-076. Projektas įgyvendinamas kartu su pagrindiniu partneriu - Suchovolės valsčiumi.

Projekto tikslas - skatinti kultūros paveldo išsaugojimą ir puoselėjimą Kalvarijoje ir Suchovolėje.

Projekte numatyta rekonstruoti Arklių pašto komplekso buvusios smuklės pastatą, kuriame bus įrengtas Kalvarijos krašto muziejus. Skatinant bendradarbiavimą abipus sienų, bus organizuojami daugiakultūriai festivaliai, seminarai jaunimui, surengta paroda, išleista knyga apie Žydų istoriją ir kt.

Projekto trukmė - 24 mėn. Projekto pradžia - 2017-03-02.

Bendras projekto biudžetas - 963,3 tūkst. Eur, iš kurių 85 proc. -  Europos regioninės plėtros fondo (Interreg V-A Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos) lėšos, projekto partnerių dalis - 15 proc.

Kalvarijos savivaldybės administracijai tenkanti projekto lėšų dalis - 515,0 tūkst. Eur, iš jų ERPF parama - 437,8 tūkst. Eur.


Kovo 24 d. Kalvarijos savivaldybės administracijoje vyko projekto „Kultūrinio paveldo išsaugojimas ir puoselėjimas Kalvarijoje ir Suchovolėje" Nr. LT-PL-1R-076 partnerių darbinis susitikimas. Susitikimo metu buvo aptartas projekto veiklų planas: statybos darbų grafikas, jaunimo seminarų organizavimas, knygos apie Žydų iš Suchovolės ir Kalvarijos istoriją leidybą, pasiskirstyta užduotimis. Glaudus bendradarbiavimas, komandinis darbas ir atsakomybė yra sėkmingo projekto garantas - tai pripažįsta abu partneriai.

 

 
Paskutinis atnaujinimas: 2019-02-22 15:14:08