Kalvarijos savivaldybė

Spausdinti
Nuotraukos autorius Haroldas Arelis
Pagrindinis VVG

 Nuo šiol informacija apie Kalvarijos miesto vietos veiklos grupę pasiekiama lengviau!

Sekite informaciją internetiniame Kalvarijos miesto vietos veiklos grupės puslapyje: 

https://kalvarijosmiestovvg.lt/  

PRADĖTAS ĮGYVENDINTI PROJEKTAS „KALVARIJOS MIESTO VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO ADMINISTRAVIMAS“

Europos socialinio fondo agentūra, atstovaujama direktoriaus Povilo Česonio, ir Kalvarijos miesto vietos veiklos grupė, atstovaujama pirmininkės Rūtos Kučinskienės, 2019 m. sausio 23 d. pasirašė Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 08.6.1-ESFA-T-910-04-0004 „Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimo administravimas" įgyvendinimo sutartį.

Projekto tikslas - sudaryti palankias sąlygas Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijai įgyvendinti.

Projekto metu, siekiant tinkamai administruoti strategijos įgyvendinimą, bus vykdomos šios veiklos: Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimui administruoti reikalingų procedūrų ir bendruomenės inicijuotų vietos plėtros projektų ir atrankos kriterijų rengimas; Kalvarijos miesto vietos plėtros projektų vertinimas, atranka, užtikrinant vietos plėtros projektų rengėjų ir vykdytojų gebėjimų, reikalingų rengiant vietos plėtros projektus ir administruojant jų įgyvendinimą, stiprinimas; Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimo stebėsena, vertinimas, atnaujinimas; gyvenamosios vietovės bendruomenės informavimas apie projekte numatytų veiklų vykdymo eigą ir rezultatus.

Bendras projekto biudžetas - 84 996,47 Eur, iš kurių: ES fondų lėšos - 71 856,47 Eur, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos - 6 340,28 Eur, Kalvarijos miest

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia - 2019-01-23.

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga - 2023-08-01.

_______________________________________________________________________________________________

ĮGYVENDINTAS PROJEKTAS „KŪNO KULTŪRA IR SPORTAS - SVEIKATOS ŠALTINIS"

 

2017 m. rugsėjo mėnesį Kalvarijos miesto vietos veiklos grupė baigė įgyvendinti projektą „Kūno kultūra ir sportas - sveikatos šaltinis" pagal Kalvarijos miesto vietos veiklos grupės ir Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. balandžio 13 d. pasirašytą iš Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo lėšų bendrai finansuojamo projekto įgyvendinimo sutartį.

Projektui įgyvendinti skirta 500 Eur.

Projekto tikslas - skatinti sveikos ir fiziškai aktyvios Kalvarijos miesto bendruomenės augimą.

Projekto įgyvendinimo metu sporto salėje, adresu Dariaus ir Girėno g. 49, buvo organizuojamos jogos, kalanetikos ir pilateso treniruotės, kurias vedė profesionali trenerė Edita Venslovienė.

 

______________________________________________________________________________________________________

 

ĮGYVENDINAMAS PROJEKTAS „KŪNO KULTŪRA IR SPORTAS - SVEIKATOS ŠALTINIS"

Kalvarijos miesto vietos veiklos grupė ir Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. balandžio 13 d. pasirašė iš Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo lėšų bendrai finansuojamo projekto  „Kūno kultūra ir sportas - sveikatos šaltinis" įgyvendinimo sutartį.

Projektui įgyvendinti skirta 500 Eur.

Projekto tikslas - skatinti sveikos ir fiziškai aktyvios Kalvarijos miesto bendruomenės augimą.

Projekto įgyvendinimo metu sporto salėje, adresu Dariaus ir Girėno g. 49, organizuojamos jogos, kalanetikos ir pilateso treniruotės.

Šiuo metu intensyviai vyksta jogos, kalanetikos, pilateso treniruotės, kurias veda profesionali trenerė Edita Venslovienė.

 _______________________________________________________________________________________

ĮGYVENDINAMAS PROJEKTAS „KŪNO KULTŪRA IR SPORTAS - SVEIKATOS ŠALTINIS"

 

Kalvarijos miesto vietos veiklos grupė ir Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. balandžio 13 d. pasirašė iš Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo lėšų bendrai finansuojamo projekto  „Kūno kultūra ir sportas - sveikatos šaltinis" įgyvendinimo sutartį.

Projektui įgyvendinti skirta 500 Eur.

Projekto tikslas - skatinti sveikos ir fiziškai aktyvios Kalvarijos miesto bendruomenės augimą.

Projekto įgyvendinimo metu sporto salėje, adresu Dariaus ir Girėno g. 49, organizuojamos jogos, kalanetikos ir pilateso treniruotės.

Šiuo metu intensyviai vyksta jogos, kalanetikos, pilateso treniruotės, kurias veda profesionali trenerė Edita Venslovienė.

 

Kalvarijos miesto vietos veiklos grupės informacija

_______________________________________________________________________________________

PRADĖTAS ĮGYVENDINTI PROJEKTAS "KŪNO KULTŪRA IR SPORTAS - SVEIKATOS ŠALTINIS"

Kalvarijos miesto vietos veiklos grupė ir Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. balandžio 13 d. pasirašė iš Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo lėšų bendrai finansuojamo projekto  „Kūno kultūra ir sportas - sveikatos šaltinis" įgyvendinimo sutartį. Projektui įgyvendinti skirta iki 500 Eur.

Projekto tikslas - skatinti sveikos ir fiziškai aktyvios Kalvarijos miesto bendruomenės augimą.

Projekto metu bus organizuojamos ir  vykdomos pilateso, kalanetikos ir jogos treniruotės, siekiant didesnio gyventojų fizinio aktyvumo ir sveikatos stiprinimo.

 

Kalvarijos miesto vietos veiklos grupės informacija

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

PRADĖTAS ĮGYVENDINTI PROJEKTAS „KALVARIJOS MIESTO VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS RENGIMAS“

     Kalvarijos miesto vietos veiklos grupė ir Europos socialinio fondo agentūra 2015 m. lapkričio 17 d. pasirašė iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 08.6.1-ESFA-T-909-01-0029 „Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos rengimas“ įgyvendinimo sutartį. Projektui įgyvendinti skirta iki 3996 Eur.

    Projekto metu bus rengiama 2016-2020 metų Kalvarijos miesto vietos plėtros strategija. Strategijoje bus skatinamos bendruomenės inicijuojamos veiklos, skirtos socialinei atskirčiai mažinti, didinti darbingų gyventojų socialinę integraciją ir pagerinti jų padėtį darbo rinkoje, taip pat neaktyvių darbingų gyventojų užimtumui didinti skirtų neformalių iniciatyvų įgyvendinimui, siekiant gerinti šių asmenų padėtį darbo rinkoje. Numatoma daug dėmesio skirti gyventojų verslumui didinti: stiprinti verslo kūrimui ir pradedamo verslo plėtojimui būtinus gebėjimus, konsultuoti kuriant konkretų verslą ar vykdant plėtrą.

     Kalvarijos miesto vietos plėtros strategija apims miesto teritorijos analizę, vietos plėtros strategijos tikslus ir uždavinius, stebėsenos rodiklius, vietos plėtros strategijos įgyvendinimo veiksmų planą, valdymo ir stebėsenos tvarką, finansinį planą ir gyvenamosios vietovės bendruomenės įtraukimą į strategijos rengimą. Glaudžiai bendradarbiaujant su vietos bendruomene, valdžios institucijomis, verslo ir visuomeninėmis organizacijomis, bus parengta vietos plėtros strategija, kurioje numatyta priemonės miesto gyventojų įsidarbinimo galimybių ir bendruomenės socialinės integracijos didinimui.

                                                                                                           Kalvarijos miesto vietos veiklos grupės informacija

                                                                                                                                                                                                          

 

Kviečiame dalyvauti konsultacijose dėl Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos rengimo

Konsultacijos vyks

lapkričio 9 d. 10-12 val. ir 13-15 val.

Laisvės g. 2, Kalvarija, 219 kab. (Kalvarijos savivaldybės tarybos posėdžių salėje).

Kalvarijos miesto vietos veiklos grupė (Kalvarijos miesto VVG) pradeda parengiamuosius darbus dėl Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos rengimo ir įgyvendinimo.

Kviečiame visus aktyvius, turinčius idėjų žmones, nevyriausybines organizacijas, bendruomenes, verslo atstovus aktyviai dalyvauti konsultacijose: išreikšti savo nuomonę, aptarti, ko trūksta jų veiklos vystymui, kokios priemonės pagerintų esamą situaciją, kokias gerąsias patirtis būtų galima pritaikyti Kalvarijoje. Atsižvelgiant į išsakytus vietos bendruomenės poreikius, bus rengiama Kalvarijos miesto vietos plėtros strategija.

Konsultacijų metu bus pristatomos priemonės, galimos veiklos, vyks diskusija dėl aktualių miestui problemų ir galimų jų sprendimo būdų.

Numatomos remti priemonės:

1. Bendruomenės inicijuojamos veiklos, skirtos mažinti vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijos gyventojų esamą socialinę atskirtį, taip padidinti darbingų gyventojų socialinę integraciją ir pagerinti jų padėtį darbo rinkoje.

2. Neaktyvių darbingų gyventojų užimtumui didinti skirtų neformalių iniciatyvų įgyvendinimas, siekiant pagerinti šių asmenų padėtį darbo rinkoje.

3. Gyventojų verslumui didinti skirtų neformalių iniciatyvų įgyvendinimas, siekiant pagerinti darbingų vietos veiklos grupės teritorijos gyventojų padėtį darbo rinkoje.

Kalvarijos miesto vietos veiklos grupės informacija

                            _____________________________________________________________________________________________

Kviečiame dalyvauti konsultacijose dėl Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos rengimo

Konsultacijos vyks gruodžio 15 d. 9-12 val.

Laisvės g. 2, Kalvarija, 219 kab. (Kalvarijos savivaldybės tarybos posėdžių salėje).

Kviečiame visus aktyvius, turinčius idėjų žmones, nevyriausybines organizacijas, bendruomenes, verslo atstovus aktyviai dalyvauti konsultacijose: išreikšti savo nuomonę, aptarti, ko trūksta jų veiklos vystymui, kokios priemonės pagerintų esamą situaciją, kokias gerąsias patirtis būtų galima pritaikyti Kalvarijoje. Atsižvelgiant į išsakytus vietos bendruomenės poreikius, bus rengiama Kalvarijos miesto vietos plėtros strategija.

Konsultacijų metu bus pristatomos priemonės, galimos veiklos, vyks diskusija dėl aktualių miestui problemų ir galimų jų sprendimo būdų.

 Numatomos remti priemonės:

1.        Bendruomenės inicijuojamos veiklos, skirtos mažinti vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijos gyventojų esamą socialinę atskirtį, taip padidinti darbingų gyventojų socialinę integraciją ir pagerinti jų padėtį darbo rinkoje.

2.        Neaktyvių darbingų gyventojų užimtumui didinti skirtų neformalių iniciatyvų įgyvendinimas, siekiant pagerinti šių asmenų padėtį darbo rinkoje.

3.        Gyventojų verslumui didinti skirtų neformalių iniciatyvų įgyvendinimas, siekiant pagerinti darbingų vietos veiklos grupės teritorijos gyventojų padėtį darbo rinkoje.

 

Kalvarijos miesto vietos veiklos grupės informacija

  ______________________________________________________________________________________

 

Kviečiame dalyvauti susitikime dėl Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos rengimo

Susitikimas vyks sausio 15 d. 16 val. Kalvarijos bendruomenės namuose, adresu Aušros g. 1, Kalvarija.

 

  Kviečiame visus aktyvius, turinčius idėjų žmones, nevyriausybines organizacijas, bendruomenes, verslo atstovus aktyviai dalyvauti rengiant miesto vietos plėtros strategiją: išreikšti savo nuomonę, aptarti, ko trūksta jų veiklos vystymui, kokios priemonės pagerintų esamą situaciją, kokias gerąsias patirtis būtų galima pritaikyti Kalvarijoje.

 

Kalvarijos miesto vietos veiklos grupės informacija

 

_______________________________________________________________________________________

 

 Kviečiame teikti pasiūlymus dėl Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos

Kalvarijos miesto vietos veiklos grupė rengia vietos plėtros strategiją pagal 2014–2020 metų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 8.6 investicinio prioriteto „BIVP strategijų įgyvendinimas“ 8.6.1 uždavinį „Pagerinti vietines įsidarbinimo galimybes ir didinti bendruomenių socialinę integraciją, išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius“. Strategijos rengimas, vėliau – jos įgyvendinimas sutelkia bendruomenes, verslą ir valdžią kartu spręsti bendruomenės, gyventojų problemas. Įgyvendinant strategiją, bus siekiama pagerinti miesto gyventojų padėtį darbo rinkoje, paskatinti savanorystę sprendžiant bendruomenės problemas.

Kalvarijos miesto plėtros strategijoje skatinamos bendruomenės inicijuojamos veiklos, skirtos socialinei atskirčiai mažinti, didinti darbingų gyventojų socialinę integraciją ir pagerinti jų padėtį darbo rinkoje, taip pat neaktyvių darbingų gyventojų užimtumui didinti skirtų neformalių iniciatyvų įgyvendinimui, siekiant gerinti šių asmenų padėtį darbo rinkoje. Daug dėmesio skiriama gyventojų verslumui didinti: verslo kūrimui ir pradedamo verslo plėtojimui būtinų gebėjimų stiprinimas, konsultavimas kuriant konkretų verslą ar vykdant plėtrą.

Siekdami išsiaiškinti vietos gyventojų poreikius ir lūkesčius, nustatyti aktualiausias miesto socialines, ekonomines, užimtumo ir kitas problemas, Kalvarijos miesto VVG atstovai nuolat rengia susitikimus su vietos organizacijomis. Strategijos veiksmais bus siekiama šias problemas spręsti bei didinti socialiai pažeidžiamų grupių asmenų įsitraukimą į vietos veiklas.

Miesto plėtros strategija rengiama orientuojantis į tris kryptis – socialinių paslaugų teikimą, darbingų neaktyvių gyventojų užimtumo didinimą ir verslumo skatinimą.

Pirmoji kryptis apima bendruomenės inicijuojamas veiklas, skirtas mažinti vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijos gyventojų esamą socialinę atskirtį. Pagal šią veiklą bus remiamas bendrųjų socialinių paslaugų (pvz., maitinimo, transporto, asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimo, sociokultūrinių, savipagalbos grupių), specialiųjų socialinės priežiūros paslaugų (pagalbos į namus, psichosocialinės ir intensyvios krizių įveikimo pagalbos, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo) ir kitų reikalingų paslaugų socialinę atskirtį patiriantiems gyventojams teikimas per savanoriškas bendruomenines iniciatyvas bei informacijos apie įvairiose organizacijose prieinamas socialines ir kitas reikalingas paslaugas sklaida socialinę atskirtį patiriantiems gyventojams ir tarpininkavimas šias paslaugas gaunant.

Antroji veiklų kryptis apima bedarbių ir neaktyvių darbingų gyventojų užimtumui didinti skirtų iniciatyvų įgyvendinimą, siekiant pagerinti šių asmenų padėtį darbo rinkoje. Bus remiamas naujų profesinių ir kitų reikalingų įgūdžių įgijimas (neformalus švietimas (įskaitant neformalųjį profesinį mokymą),  savanoriška veikla (savanorystė), praktinių darbo įgūdžių įgijimas, ugdymas darbo vietoje) bei informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ar kita pagalba įdarbinant, įtraukiant į neformalųjį švietimą (įskaitant neformalųjį profesinį mokymą), praktikos atlikimą, visuomeninę ir (ar) kultūrinę veiklą (pvz., profesinis orientavimas, motyvavimas imtis aktyvios veiklos).

Trečioji kryptis skirta gyventojų verslumui didinti (t. y., verslo kūrimui ir pradedamo verslo plėtojimui reikalingiems gebėjimams stiprinti) skirtų neformalių iniciatyvų įgyvendinimas, siekiant pagerinti darbingų vietos veiklos grupės teritorijos gyventojų padėtį darbo rinkoje (pvz., besikuriančio verslo (įskaitant savarankišką darbą pradedančius asmenis) konsultavimas, pagalba randant tiekėjus, klientus, verslui (įskaitant savarankišką darbą pradedančius asmenis) pradėti reikalingų priemonių suteikimas, mentorystė ,,verslas verslui“, teikiant konsultacijas konkretaus verslo kūrimo ir plėtros klausimais).

Visose kryptyse ypatingai skatinama savanorystė. Remiamas bendradarbiavimo ir informacijos sklaidos tinklų, reikalingų minėtų veiklų vykdymui, vietos plėtros strategijos ir (ar) jai įgyvendinti skirtų projektų tikslų pasiekimo užtikrinimui, kūrimas ir palaikymas, gyventojų savanoriškos veiklos skatinimas, atlikimo organizavimas ir savanorių mokymas, tiek, kiek tai reikalinga minėtoms veiklomis vykdyti.

Kalvarijos miesto VVG į strategijos rengimą kviečia aktyviai įsitraukti visus miesto gyventojus, verslininkus, valdžios atstovus, išsakant savo idėjas, kurios atsispindės parengtame dokumente. Bendra visoms strategijoms įgyvendinti skiriama suma – 15,9 milijono eurų, tačiau didžiausia šios sumos dalis atiteks didiesiems šalies miestams. Didžiausia galima kiekvieno projekto finansuojamoji dalis sudaro 92,5 procento visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Pareiškėjas ar partneris turi prisidėti ne mažiau kaip 7,5 procento projekto išlaidų.

Normal 0 19 false false false LT X-NONE X-NONE

 

Kviečiame teikti konkrečius pasiūlymus, atitinkančius strategijoje numatomų veiklų kryptis, įtraukiančius miesto bendruomenę į savanorystę, elektroniniu paštu [email protected] iki 2016 m. sausio 15 d.

  Kalvarijos miesto vietos veiklos grupės informacija
 
______________________________________________________________________________________________________

 

 

 

                               

Kviečiame iki 2016 m. sausio 15 d. aktyviai dalyvauti apklausoje dėl Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos rengimo

 

 

https://www.apklausk.lt/s/569486129d33b

 

_______________________________________________________________________________________

 

 

 

Kviečiame susipažinti su Kalvarijos miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos projektu. Pastabos priimamos el.paštu. [email protected] iki 2016 m. vasario 5 d.

Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos projektas

 Kalvarijos miesto vietos veiklos grupės informacija

_________________________________________________________________________________________

 

 Kviečiame dalyvauti Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos pristatyme ir aptarime

 Renginys vyks sausio 27 d. 14 val.  Laisvės g. 2, Kalvarija, 219 kab. (Kalvarijos savivaldybės tarybos posėdžių salėje).

Kalvarijos miesto vietos veiklos grupės informacija

 ____________________________________________________________________________________

 

 

 Kviečiame susipažinti su Kalvarijos miesto vietos plėtros strategija Čia

 

 Kalvarijos miesto vietos veiklos grupės informacija

 

_______________________________________________________________________________________

Dėl siūlomų atrinkti ir finansuoti vietos plėtros strategijų sąrašo patvirtinimo

_______________________________________________________________________________________

 Dėl rezervinio vietos plėtros strategijų sąrašo patvirtinimo

 ______________________________________________________________________________________

 Kalvarijos miesto VVG narių ir VVG valdybos narių sąrašas

________________________________________________________________________________________

 Kalvarijos miesto vietos veiklos grupės įstatai

________________________________________________________________________________________

Kalvarijos miesto VVG viešųjų pirkimų taisyklės

 ________________________________________________________________________________________

 Kalvarijos miesto VVG 2015 m. pirkimų planas

 _______________________________________________________________________________________

Kalvarijos miesto VVG 2016 m. pirkimų planas

_______________________________________________________________________________________

 Kalvarijos miesto VVG 2017 m. pirkimų planas

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Viešieji pirkimai

________________________________________________________________________________________

 Vietos plėtros strategijų atrankos ir įgyvendinimo taisyklės

 _______________________________________________________________________________________

 

Atmintinė apie numatomas projektų finansavimo sąlygas

 Atmintinės 2 priedas

___________________________________________________________________________________________

 
Paskutinis atnaujinimas: 2019-08-22 16:22:17