Kalvarijos savivaldybė

Spausdinti
Nuotraukos autorius Haroldas Arelis
Visuomenės šveitimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas
          Kalvarijos savivaldybės administracija 2016 m. spalio mėn. pasirašė jungtinę veiklos sutartį su Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centru projektui „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologijų mokslų priemonėmis" (kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V704-02-0001) įgyvendinti pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės šveitimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas" 09.1.3-CPVA-V-704 priemonės „Švietimo prieinamumo didinimas" finansuojamas veiklas.

        Įgyvendinant projektą „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologijų mokslų priemonėmis", priemonės ir įranga, skirtos 5-8 klasėms, pristatytos Kalvarijos gimnazijai, Kalvarijos sav. Sangrūdos gimnazijai, Kalvarijos sav. Akmenynų ir Kalvarijos sav. Jungėnų pagrindinėms mokykloms. Siekiant padėti mokytojams sėkmingai naudoti projekto lėšomis nupirktas priemones ugdymo procese, yra sukurti 93 biologijos, gamtos ir žmogaus, chemijos, fizikos, technologijų, informacinių technologijų ir matematikos (integruotos veiklos) pamokų veiklų aprašai, kurie patalpinti „Vedlyje".

         Planuojama, kad šis projektas baigsis apie 2022 metus.

 
Paskutinis atnaujinimas: 2020-09-04 10:17:27