Kalvarijos savivaldybė

Spausdinti
Nuotraukos autorius Haroldas Arelis

Vyks 30-asis Kalvarijos savivaldybės tarybos posėdis


PROJEKTAS

 

Kalvarijos savivaldybės tarybos 30-ojo posėdžio,

vyksiančio nuotoliniu būdu 2021 m. sausio 28 d.  10.00 val.,

darbotvarkė

 

1.  Dėl Kalvarijos savivaldybės viešosios bibliotekos didžiausio leistino pareigybių, finansuojamų iš savivaldybės biudžeto, skaičiaus nustatymo (Nr. 1).

2.  Dėl Kalvarijos savivaldybės kultūros centro didžiausio leistino pareigybių, finansuojamų iš savivaldybės biudžeto, skaičiaus nustatymo (Nr. 2).

3.  Dėl Kalvarijos savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. 4).

4.  Dėl pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento nustatymo Kalvarijos sav. Jungėnų pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotojui, atliekančiam direktoriaus funkcijas (Nr. 16).

5.  Dėl pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento nustatymo Kalvarijos vaikų lopšelio-darželio „Žilvitis" direktoriaus pavaduotojui, atliekančiam direktoriaus funkcijas (Nr. 17).

Pranešėja Vida Vasiliauskienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė.

6. Dėl Kalvarijos savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklių patvirtinimo (Nr. 3).

7. Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos viešojo konkurso būdu (Nr. 5).

8.  Dėl nekilnojamojo turto perdavimo (Nr. 6).

9.  Dėl valstybės turto panaudos sutarties su Kalvarijos sav. Akmenynų pagrindine mokykla nutraukimo (Nr. 7).

10. Dėl Kalvarijos savivaldybei nuosavybės teise priklausančių negyvenamųjų patalpų nuomos viešojo konkurso būdu (Nr. 8).

11. Dėl Kalvarijos savivaldybės socialinių būstų nuomos mokesčio dydžio nustatymo (Nr. 11).

12. Dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. T-206 „Dėl Kalvarijos savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo tvirtinimo" pakeitimo (Nr. 12).

13.  Dėl savivaldybės žemės patikėtinio sutikimo dėl teritorijų, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, nustatymo išdavimo ir savivaldybės žemės patikėtinio patiriamų nuostolių dydžio apskaičiavimo ir atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. 13).

14. Dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. T-8 „Dėl vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Kalvarijos savivaldybės teritorijoje išdavimą" patvirtintų nuostatų pakeitimo (Nr. 18).

15. Dėl Kalvarijos savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo pradžios ir planavimo tikslų (Nr. 19).

16.  Dėl Kompensacijų dėl nuostolių, patiriamų dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo, kai šie nuostoliai mokami iš Kalvarijos savivaldybės valdomų juridinių asmenų lėšų, apskaičiavimo ir išmokėjimo metodikos patvirtinimo (Nr. 20).

Pranešėjas Almantas Giraitis, Ūkio ir urbanistikos skyriaus vedėjas.

17. Dėl pritarimo socialinės globos kainoms Kalvarijos globos ir užimtumo centre (Nr. 224).

18. Dėl pritarimo socialinės globos kainoms Kalvarijos socialinių paslaugų centre (Nr. 225).

Pranešėja Nijolė Silickienė, Socialinių reikalų skyriaus vedėja.

19. Dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2020 metų veiklos ataskaitos ir 2021 metų veiklos programos tvirtinimo (Nr. 9).

Pranešėjas Antanas Burinskas, savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pirmininkas.

20. Dėl Kalvarijos savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2019 metų ataskaitos (Nr. 10).

Pranešėja Sigutė Matulevičiūtė-Jodelienė, savivaldybės gydytoja (vyriausioji specialistė).

21. Dėl Kalvarijos savivaldybės investicijų projektų, siūlomų teikti finansavimui iš valstybės kapitalo investicijų programos lėšų gauti 2021 m., sąrašo tvirtinimo (Nr. 14).

22. Dėl Vietinės rinkliavos nuostatų keitimo (Nr. 15).

Pranešėja Vida Tumelienė, Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus vedėja.

23. Dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos etikos komisijos veiklos nuostatų tvirtinimo (Nr. 21).

Pranešėja Aušra Stadalytė, Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėja.

24. Dėl Kalvarijos savivaldybės apdovanojimų komisijos ir jos veiklos nuostatų (Nr. 258).

Pranešėja Irena Skroblienė, Bendrųjų reikalų skyriaus vedėja.

25. Informacija apie Kalvarijos savivaldybės tarybos 2020 m. liepos-gruodžio mėn. priimtų sprendimų vykdymą.

Pranešėjas Kęstas Spūdys, savivaldybės administracijos direktorius.

 

 

 

 

Meras                                                                                                     Vincas Plikaitis

Komentarus rašyti gali tik prisijungę vartotojai