Kalvarijos savivaldybė

Spausdinti
Nuotraukos autorius Haroldas Arelis

Vyks Kalvarijos savivaldybės tarybos 42-asis posėdis


PROJEKTAS

 

Kalvarijos savivaldybės tarybos 42-ojo posėdžio,

vyksiančio nuotoliniu būdu 2022 m. sausio 31 d.  10.00 val.,

darbotvarkė

 

 

1. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą (Nr. 10).

2. Dėl turto perdavimo Kalvarijos savivaldybės ugdymo įstaigoms (Nr. 12).

3. Dėl panaudos sutarties su viešąja įstaiga Marijampolės greitosios medicinos pagalbos stotimi sudarymo (Nr. 13).

4. Dėl panaudos sutarties su biudžetine įstaiga Kalvarijos savivaldybės viešąja biblioteka pratęsimo (Nr. 14).

5. Dėl leidimo biudžetinei įstaigai Kalvarijos vaikų lopšeliui-darželiui „Žilvitis" pratęsti panaudos sutartį su biudžetine įstaiga Kalvarijos savivaldybės viešąja biblioteka (Nr. 15).

6. Dėl leidimo biudžetinei įstaigai Kalvarijos vaikų lopšeliui-darželiui „Žilvitis" pratęsti panaudos sutartį su biudžetine įstaiga Kalvarijos savivaldybės viešąja biblioteka (Nr. 16).

7. Dėl panaudos sutarties su biudžetine įstaiga Kalvarijos savivaldybės viešąja biblioteka pratęsimo (Nr. 17).

Pranešėjas Almantas Giraitis, Ūkio skyriaus vedėjas.

 

8. Dėl Kalvarijos savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo 2021 metų ataskaitos tvirtinimo (Nr. 6).

9. Dėl Kalvarijos savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2020 metų ataskaitos (Nr. 7).

10. Dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 25 d. sprendimo Nr. T-14 „Dėl viešosios įstaigos Kalvarijos ligoninės stebėtojų tarybos sudarymo ir jos nuostatų tvirtinimo" pakeitimo (Nr. 8).

11. Dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 25 d. sprendimo Nr. T-16 „Dėl viešosios įstaigos Sangrūdos ambulatorijos stebėtojų tarybos sudarymo ir jos nuostatų tvirtinimo" pakeitimo (Nr. 9).

12. Dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 25 d. sprendimo Nr. T-15 „Dėl viešosios įstaigos Kalvarijos pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybos sudarymo ir jos nuostatų tvirtinimo" pakeitimo (Nr. 11).

Pranešėja Laura Jankeliūnė, savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė (savivaldybės gydytoja).

 

13. Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Kalvarijos savivaldybės administracijoje patvirtinimo (Nr. 4).

14. Dėl Kalvarijos savivaldybės administracijos struktūros (Nr. 5).

Pranešėjas Linas Vinčiauskas, Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausiasis specialistas.

 

15. Dėl Kalvarijos savivaldybės biudžetinių įstaigų Kalvarijos socialinių paslaugų centro, Kalvarijos globos ir užimtumo centro ir Kalvarijos savivaldybės šeimos globos namų reorganizavimo (Nr. 1).

Pranešėja Nijolė Silickienė, Socialinių reikalų skyriaus vedėja.

 

16. Dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 28 d. sprendimo Nr. T-227 „Dėl Įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą Kalvarijos savivaldybėje dydžio nustatymo metodikos patvirtinimo" pakeitimo (Nr. 18).

Pranešėjas Romas Eidukaitis, Architektūros, aplinkosaugos ir teritorijų planavimo skyriaus vyriausiasis specialistas gamtosaugai ir kultūros vertybių apsaugai.

 

17. Dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2021 metų veiklos ataskaitos ir 2022 metų veiklos programos tvirtinimo (Nr. 3).

Pranešėjas Antanas Burinskas, savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pirmininkas.

 

18. Informacija apie Kalvarijos savivaldybės tarybos 2021 m. liepos-gruodžio mėn. priimtų sprendimų vykdymą.

Pranešėjas Kęstas Spūdys, savivaldybės administracijos direktorius.

 

 

 

Meras                                                                                                     Vincas Plikaitis

Komentarus rašyti gali tik prisijungę vartotojai