Kalvarijos savivaldybė

Spausdinti
Nuotraukos autorius Haroldas Arelis

Savivaldybės dėmesys gabiems mokiniams


Pasibaigus 2021-2022 mokslo metams, susumavus mokymosi rezultatus mokyklose, buvo paskatinti savivaldybės mokiniai, besimokantys mokymosi aukštesniuoju pasiekimų lygiu, labai gerai ir puikiai, pasiekę aukštų rezultatų respublikinėse olimpiadose, konkursuose. Kalvarijos savivaldybės taryba 2022 m. savivaldybės biudžete Švietimo kokybės ir ugdymo(si) programos priemonei „Įgyvendinti gabių vaikų ugdymo programą" patvirtino 6000 Eur.

Vadovaujantis Kalvarijos savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 9 d. sprendimu Nr. T-79 patvirtintu Kalvarijos savivaldybės gabių mokinių skatinimo tvarkos aprašu, 15 4 klasės mokinių skirtas vienkartinis finansinis skatinimas, panaudota 300 Eur. Už labai gerą ir puikų mokymąsi vienkartinis finansinis skatinimas buvo skirtas 25 Kalvarijos gimnazijos 5-12 (I-IVG) klasių mokiniams, 2 mokiniams ir jų mokytojui 54-ajame Lietuvos mokinių jaunųjų filologų konkurse laimėjus I ir III vietas; 1 mokiniui ir jo mokytojui, tapus II vietos laimėtoju Lietuvos mokinių liaudies dailės konkurse „Sidabro vainikėlis"; 5 Sangrūdos gimnazijos mokiniams; 6 Jungėnų pagrindinės mokyklos mokiniams, taip pat 1 mokiniui ir jo mokytojui, laimėjus IV Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiadoje III vietą bei 2 mokiniams ir jų mokytojui, laimėjus respublikiniame etikos 9-10 klasių mokinių konkurse II ir III vietas. Panaudota 3358 Eur.

 

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus informacija
Komentarus rašyti gali tik prisijungę vartotojai