Kalvarijos savivaldybė

Spausdinti
Nuotraukos autorius Haroldas Arelis

Parengta PŪV PAV programa

UAB „Sweco Lietuva" atlieka valstybinės reikšmės magistralinio kelio A5 Kaunas-Marijampolė-Suvalkai ruožo nuo 85,00 iki 97,06 km rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimą. Šiuo metu yra parengta planuojamos ūkinės veiklos (toliau - PŪV) poveikio aplinkai vertinimo (toliau - PAV) programa.

 

INFORMACIJA APIE PARENGTĄ POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO (PAV) PROGRAMĄ

1. Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) organizatorius: VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija, J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius, tel.: (+370) 5 232 9600, el. p.:lakd@lakd.It, tinklalapis: www.lakd.It. Kontaktinio asmens el. p.: vytautas.bruzga@lakd.It.

2.  Poveikio aplinkai vertinimo (PAV) dokumentų rengėjas: UAB „Sweco Lietuva", Spaudos g. 6, 05132 Vilnius, tel. (+370) 5 262 2621, el. p. info@sweco.It, tinklalapis: www.sweco.It. Kontaktinio asmens el. p.: vytautas.belickas@sweco.It.

3. PŪV pavadinimas ir vieta: Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A5 Kaunas-Marijampolė-Suvalkai ruožo nuo 85,00 iki 97,06 km rekonstravimas, Kalvarijos savivaldybės teritorija.

4. PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją nagrinės PAV dokumentus ir teiks išvadas: Kalvarijos savivaldybės administracija; Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Marijampolės departamentas; Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Marijampolės skyrius; Marijampolės apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba; Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba. PAV programą tvirtina atsakingoji institucija Aplinkos apsaugos agentūra.

5. Motyvuotus pasiūlymus galima teikti per 10 d. d. nuo šios informacijos paskelbimo dienos adresu. UAB „Sweco Lietuva", Spaudos g. 6, 05132 Vilnius arba info@sweco.It. Pasiūlymų kopijos papildomai turi būti teikiamos Aplinkos apsaugos agentūrai.

6. Susipažinti su PŪV PAV programa galima UAB „Sweco Lietuva" internetinėje svetainėje: http://www.sweco.It/nauiienos/svarbus-pranesimai/

 

 

 

Komentarus rašyti gali tik prisijungę vartotojai