Kalvarijos savivaldybė

Spausdinti
Nuotraukos autorius Haroldas Arelis
valytoja
Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1. išvalo buitines atliekas ir šiukšles iš savivaldybės administracinio pastato tarnybinių, buitinių ir pagalbinių patalpų, koridorių, laiptinių ir tualetų;
2. rankiniu ir mechanizuotu būdu šluosto dulkes, valo ir plauna grindis, laiptus, sienas, palanges;
3. valo dulkes nuo stalų, kėdžių ir kito inventoriaus;
4. išneša atliekas ir šiukšles iš patalpų į nustatytoje vietoje stovintį buitinių atliekų surinkimo konteinerį;
5. patalpas, kabinetus ir tualetus valo skirtingais skudurais, naudoja skirtingus šepečius ir kibirus;
6. prižiūri ir laisto vazonuose augančias gėles, kitus augalus;
7. užpildo muilines skystu muilu, į tualetų popieriaus laikiklius užkabina tualetinį popierių, padeda popierinius rankšluosčius;
8. baigus darbą, užrakina kabinetų duris, uždaro langus, išjungia elektrą, patikrina, ar nėra įjungtų elektros prietaisų;
9. pagal reikalavimus eksploatuoja ir naudoja valytojui priskirtą darbo inventorių ir plovimo bei dezinfekcijos priemones;
10. pastebėjęs baldų, sienų, durų, sanitarinės technikos ir kitų įrenginių gedimus, nedelsiant praneša skyriaus vyriausiajam specialistui (ūkvedžiui) arba skyriaus vedėjui;
11. vykdo kitus skyriaus vedėjo ir vyriausiojo specialisto (ūkvedžio) nurodymus;
12. laikosi saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos, sanitarijos ir higienos reikalavimų.
 
Paskutinis atnaujinimas: 2019-10-22 09:49:18