Kalvarijos savivaldybė

Spausdinti
Nuotraukos autorius Haroldas Arelis

Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A5 Kaunas – Marijampolė – Suvalkai ruožo nuo 72,50 iki 79,00 km rekonstravimo projektas

Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą

 

Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A5 Kaunas - Marijampolė - Suvalkai ruožo nuo 72,50 iki 79,00 km rekonstravimo projektas

 

Statinio statybvietės adresas, geografinės koordinatės: Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A5 Kaunas - Marijampolė - Suvalkai ruožas nuo 72,50 iki 79,00 km. Nuo 72,50 km iki maždaug 76,16 km kelias yra Marijampolės, nuo 76,16 km iki 79,00 km - Kalvarijos savivaldybių teritorijose.

Rekonstruojamo kelio ruožo pradžia (Lietuvos koordinačių sistemoje LKS-94): 450259, 6041111.

Rekonstruojamo kelio ruožo pabaiga (Lietuvos koordinačių sistemoje LKS-94): 448214, 6035044.

 

Statinio esama ir numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: Susisiekimo komunikacijos: keliai, kiti transporto statiniai.

 

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas. Paskirtis: kita. Būdas: susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos. Vyksta specialiojo plano sprendiniams įgyvendinti reikalingos papildomos žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūra.

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris: Projektuotojas - AB „PANEVĖŽIO KELIAI", S. Kerbedžio g. 7, Panevėžys. Statinio projekto vadovas Martynas Jokubauskis, el. pašto adresas: martynas.jokubauskis@paneveziokeliai.lt, tel. +370 615 75 185.

 

Statytojas (juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris): VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija, J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius, el. paštas lakd@lakd.lt, tel. +370 523 29 600.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas: iš anksto suderinus susitikimo laiką telefonu +370 615 75 185, Projektuotojo buveinėje adresu Kuršių g. 2F, Vilnius, darbo dienomis nuo 8 iki 17 val. arba Kalvarijos savivaldybės internetiniame puslapyje adresu www.kalvarija.lt iki 2021-05-13.

 

Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: Informacija priimama elektroniniu paštu martynas.jokubauskis@paneveziokeliai.lt iki 2021-05-13.

Teikiant pasiūlymus projektuotojui turi būti nurodyta:

          - fizinio asmens vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas,

          - juridinio asmens pavadinimas, elektroninio pašto adresas,

          - pasiūlymo teikimo data,

          - informacija ir aplinkybės, kuo grindžiamas pasiūlymas.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas): Ekstremalios situacijos metu uždraudus renginius uždarose patalpose, naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius, viešas susirinkimas bus organizuojamas elektroninėje erdvėje tiesioginės garso ir vaizdo transliacijos būdu 2021-05-14 nuo 17:00 val.

Susirinkimo transliacijos prisijungimo adresas: https://cutt.ly/cvPA7IZ

Projektinių pasiūlymų medžiaga parsisiuntimui  (54.6 Mb)

 

 

 

Komentarus rašyti gali tik prisijungę vartotojai