Puslapis yra atnaujinamas, atsiprašome už nepatogumus.

Kviečiame teikti paraiškas jaunimo vasaros užimtumo į darbo rinką programai

2023 - 06 - 15

Programa skirta Kalvarijos savivaldybės (toliau – Savivaldybė) darbdaviams, kurie įdarbina jaunimą nuo 14 iki 29 m., deklaravusį savo gyvenamąją vietą Kalvarijos savivaldybės teritorijoje. Programos vykdymo terminas – liepos 1 d.– rugpjūčio 31 d., ne ugdymo procesu metu.  Paraiškų teikimo terminas – birželio 19 d.  

Darbdaviui, dalyvaujančiam Programoje, už kiekvieną jauną žmogų, įdarbintą visu darbo krūviu, per mėnesį kompensuojama 250 Eur. Visos programos laikotarpiu – 500 Eur. Jeigu jaunas žmogus dirba ne visu darbo krūviu, kompensacija skaičiuojama proporcingai pagal faktiškai dirbtą laiką.

Programoje dalyvauti gali darbdaviai:

  • SVV subjektai, nurodyti Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme, kurie veiklą vykdo Kalvarijos savivaldybės teritorijoje;
  • Lietuvos Respublikoje įsteigta kita organizacija (ūkininkas), kuri veiklą vykdo Kalvarijos savivaldybės teritorijoje;
  • Lietuvos Respublikos pilietis, kuris verčiasi individualia veikla ir veiklą vykdo Kalvarijos savivaldybės teritorijoje.

Registracija

Jaunas žmogus, susiradęs būsimą darbdavį, ar darbdavys, susiradęs įsidarbinti norintį jauną žmogų ir su juo suderinęs dalyvavimą Programoje, turi nuo 2023 m. gegužės 25 d. iki birželio 19 d. registruotis el. paštu [email protected]  – pateikti užpildytą, pasirašytą ir nuskenuotą (arba sertifikuotu elektroniniu parašu pasirašytą) registracijos formą (1 priedas), paraiškos formą (2 priedas), pažymą apie jauno žmogaus deklaruotą gyvenamąją vietą. Su atrinktais dalyviais ir darbdaviais Kalvarijos savivaldybės administracija pasirašys trišales sutartis.

Tvarkos aprašas

Atnaujinta: 2023-06-12 15:20:43